Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viltförvaltningsdelegationen

älg i skogen

Fyra gånger per år träffas viltförvaltningsdelegationen för att fatta beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. Förra veckan var delegationens tredje möte där det lyftes frågor kring de stora rovdjuren, samt även älg och skarv.

I kort så diskuterade viltförvaltningsdelegationen den kommande nationella förvaltningsplanen för stora rovdjur, samt björn- och vargjakten. Länsstyrelsen kommer även se över den regionala förvaltningsplanen för skarv i väntan på Naturvårdsverkets revidering av den nationella planen.

Under mötet föreläste även Anders Johansson, Sveaskog om sitt forskningsprojekt ”Viltsamverkan i brandens spår”. Projektet märker älgar, undersöker dess rörelsemönster och foderval. I den senare delen av projektet har de tittat på älgkalvens överlevnad i förhållande till antal rovdjur i området. Det har resulterat i märkning av både björn och varg i projektområdet.

Ny konstellation 2023

Ledamöterna i delegationen representerar av regeringen utpekade intressen som jakt- och viltvård, friluftsliv, naturvård, jord- och skogsnäringen, yrkesfiskare och näringsliv. Dessutom ingår politiker som regionen utser och en representant med kunskaper om illegal jakt och trafiksäkerhet.

Den 31 december löper nuvarande ledamöters uppdragsperiod ut. Länsstyrelsen kommer därför inleda en nomineringsprocess för att tillsätta nya representanter i delegationen. För denna process kommer Länsstyrelsen bjuda in Region Gävleborg, Polisen och berörda intresseföreningar så vi kan tillsammans hitta personer som kan representera respektive intresse. Länsstyrelsen kommer sedan utse ledamöter och ersättare i delegationen efter inkomna förslag. För att få medverka i viltförvaltningsdelegationen krävs det att en är folkbokförd i Gävleborgs län. Länsstyrelsen strävar också efter en jämn könsfördelning av de tillsatta ledamöterna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss