Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rapport belyser barns miljö och hälsa i Gävleborg

Bild på barnhänder som håller i plantor.

I Länsstyrelsen Gävleborgs rapport, Barns miljö och hälsa 2021 - Regional miljöhälsorapport för Gävleborg län, är syftet att ta fram information och underlag kring barns exponering för olika miljöfaktorer och dess betydelse för sjukdom och ohälsa. Målet är att rapporten ska förmedla kunskap om barns hälsa och påverka arbetet för en god och jämlik folkhälsa i länet.

Barn är ofta känsligare än vuxna för påverkan av olika miljöfaktorer. Deras möjlighet att påverka vilka miljöer de vistas i är små och de påverkas i högre grad av familjens levnadsvanor och livsvillkor. Hälsoeffekter som uppstår i barndomen kan påverka barnens hälsa och välbefinnande genom hela livet.

Rapporten jämför resultatet för Gävleborgsbarn i åldrarna 8 månader, 4 år och 12 år med resultatet från Sverige totalt avseende inomhusmiljö, tobaksrök, kemikalier, dricksvatten, tillgång till grönområden, luftföroreningar och oro för klimatförändringar. I Gävleborgs län uppges det allmänna hälsotillståndet vara gott eller mycket gott för totalt 96 procent av barnen. Siffrorna överensstämmer med det nationella resultatet, där nästan 97 procent av barnen uppger sitt hälsotillstånd vara gott eller mycket gott.

– Förhoppningen är att rapporten ska kunna utgöra ett underlag vid beslut av förebyggande åtgärder, riktade insatser och prioriteringar i arbetet med miljö- och folkhälsomålen, för att på sikt kunna förbättra barnens livsmiljö och dess hälsa, säger Monica Claesson, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss