Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt efter varg i Ljusdal

Länsstyrelsen har idag beslutat om tillstånd till skyddsjakt efter en varg i området kring Färila i Ljusdals kommun. Jakten utförs av jägare utsedda av Länsstyrelsen och får pågå fram till och med den 30 september 2022.

Beslutet gäller en tik som ursprungligen kommer från reviret Tönsen. Hon har tidigare gått tillsammans med den individ som fälldes på skyddsjakt den 4 februari 2022. De tillsammans uppvisade då ett oönskat beteende genom att röra sig nära bebyggelse och människor under en längre tid.

Den 10 juni fattades det senaste beslutet om skyddsjakt efter tiken. Beslutet baserades bland annat på att hon fortsatt dyka upp i samhällena och att hon bland annat har setts inne i bebyggelse i Korskrogen och Färila under dagtid samt även i närheten av en förskola. Senaste beslutade skyddsjakten blev resultatlös. Sedan det senaste beslutet om skyddsjakt har en varg fångats på film i centrala Färila, utöver detta har även ett får angripits och dödats av rovdjur i sydvästra Färila. Länsstyrelsens besiktningspersonal bedömer att fåret dödats utav varg.

– Vi ser att vargen fortsätter att söka sig in i samhällena, trots upprepad störning och gör därför bedömningen att det råder stor risk att den kan orsaka allvarlig skada mot människor och tama djur, säger Sandra Wahlund, Länsstyrelsen Gävleborg.

Lösningar uttömda

Det är svårt att skrämma en varg som redan har det rörelsemönstret denna tik har. Boenden i området har försökt skrämma vargen kontinuerligt utan resultat. Inte heller skyddsjakten har skrämt vargen utan den fortsätter återkomma till området.

Länsstyrelsen har därför gjort bedömningen att det saknas andra lämpliga lösningar och fattar därmed beslut om skyddsjakt efter en varg i Ljusdals kommun.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss