Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Trädgårdsarkeologi i kulturreservatet Axmar bruk

Schakt med ljusare gångväg. I bakgrunden ser du konstverket Järn-Britas koja.

Axmar bruk är ett av tre kulturreservat i Gävleborgs län. Just nu har ett spännande arkeologiskt arbete med att undersöka gångvägarna i området startats.

Engelska parken i Axmar bruk anlades under 1860-talet. Då byggdes bland annat ett lusthus, skulpturer, dammar och vattenfall. De förenades genom ett system av böljande gångvägar, vilket är en viktig beståndsdel i en engelsk park. Det leder besökaren runt i parken, mellan sittplatser, sevärdheter och utsiktsplatser. Då produktionen på bruket avvecklades förföll parken och byggnaderna. Flera av byggnaderna revs så småningom. I parken fanns lusthuset och de stora lövträden kvar.

Nu har ett arbete påbörjats då gångvägarnas placering undersöks med hjälp av trädgårdsarkeologi. I år har undersökningar gjorts i parkens södra del. Där finns även det nyuppförda konstverket Järn-Britas koja. En eremitkoja som namngivits efter Brita Behm som ägde bruket under 1700-talet.

Gångsystemet är välbevarat och ligger direkt under torven. Gångarna är 1,8 meter breda. De är belagda med ett övre tunt lager svart glimmerskiffer och ett undre bestående av ett rödgult gruslager. Under gångvägarna finns slagg som lagts ut för att ge landskapet sin nuvarande jämna och böljande form. Gångvägarna klipps nu så besökare kan vandra längs sträckningen av de historiska gångarna.

Vatten med vegetation samt en fint ornamenterad byggnad.

Sågdammen vid Axmar bruk med lusthuset. I bakgrunden ser du kvarnen.

Klippt gångväg i engelska parken.

En mörk gång i gräsmattan. En kvinna ler glatt mot kameran.

Inga Blennå, arkeolog, Länsstyrelsen Gävleborg, vid en av gångbanorna. Foto: Privat

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss