Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Intensivt arbete när drygt 600 000 valsedlar ska räknas

Den mest intensiva fasen i valarbetet inleds för Länsstyrelsen Gävleborg med valnatten. När vallokalerna stänger på valdagskvällen räknas rösterna i vallokalerna och sedan ringer varje valdistrikt och rapporterar det preliminära resultatet till länsstyrelserna. Vår personal sitter då och tar emot samtalen och registrerar det preliminära resultatet under kvällen och natten. Inrapporteringen går att följa på val.se.

På måndagen efter valet levererar sedan kommunerna sina valsedlar till Länsstyrelsen och vi tar emot dem enligt en särskild ordning. Därefter inleds den slutgiltiga röstsammanräkningen. Vi påbörjar arbetet med att räkna, granska och registrera rösterna. Det är totalt cirka 600 000 valsedlar som ska granskas och i detta skede ska även alla personkryssen räknas.

Länsstyrelsen kommer ha en valorganisation på närmare 60 personer under dessa veckor. Just nu arbetar vi med att få alla praktiska delar på plats inför rösträkningen men vi planerar också inför flera utbildningar för dem som ska delta i arbetet.

Nära samarbete med länets kommuner

Nu och fram till valet har Länsstyrelsen regelbundna avstämningsmöten med kommunerna i länet, med övriga länsstyrelser och med Valmyndigheten för att kunna genomföra valarbetet på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt.

– Vi har goda rutiner för vårt arbete och känner oss trygga med att Sverige har ett robust och rättssäkert valsystem, säger Caroline Näslund, valansvarig på Länsstyrelsen Gävleborg.

Skillnader mellan preliminärt och slutligt valresultat

Under själva valnatten ansvarar länsstyrelserna för valnattsrapporteringen till Valmyndigheten. Det innebär att kommunernas valnämnder rapporterar sin preliminära rösträkning till Länsstyrelsen, som sedan registrerar det preliminära resultatet så att allmänheten kan ta del av det på Valmyndighetens webbplats.

– På måndagen efter valdagen börjar vi på Länsstyrelsen arbetet med den slutliga rösträkningen. Rösterna i riksdagsvalet räknas först, sedan rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till regionfullmäktige. Rösträkningen i de tre valen brukar vara färdigräknade inom cirka två veckor från valdagen, fortsätter Caroline Näslund.

Vid den slutliga rösträkningen kontrollräknar Länsstyrelsen alla röster. Det innebär bland annat att alla länets röster räknas på nytt, personkryss räknas för första gången och ogiltiga röster granskas. Valmyndigheten fastställer resultatet i valet till riksdagen cirka en vecka efter valdagen och Länsstyrelsen fastställer resultaten i region- och kommunfullmäktige cirka två veckor efter valdagen.

Rösträkningen är en allmän förrättning

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. I Gävleborgs län sker rösträkningen i länsstyrelsens lokaler på Borgmästarplan i Gävle.

Kontakt