Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

På söndag startar björnjakten

En brunbjörn går bredvid vatten

I gryningen den 21 augusti inleds årets licensjakt efter björn.

Totalt får högst 120 björnar fällas i länet, 100 stycken i det västra delområdet och 20 stycken i det östra.

Trots ökat antal tilldelade björnar vid tidigare licensjakter finns starka indikationer på att björnstammen ändå växt kraftigt sedan dess. Därför har tilldelningen vid årets licensjakt höjts för att nå de regionalt beslutade målen.

I beräkningen av årets tilldelning har Länsstyrelsen utgått från det senaste inventeringsresultatet från 2017. Därefter har stammens utveckling skattats med hjälp av björnobsen som bygger på synobservationer av björn under älgjaktens första sju dagar. Länsstyrelsen har även använt sig av den beskattningsmodell som är framtagen av Norsk institutt for naturforskning (NINA) för att uppskatta björnstammen.

I år är 91 åtlar registrerade och godkända att användas vid jakten.

Vad krävs av dig som ska jaga björn?

Inför och under jakten är det viktigt att alla som deltar i jakten vet vilka villkor som gäller. Här kan du som jägare ta del av några av de saker du behöver känna till innan jakten inleds.

Du ska:

  • ha läst aktuellt beslut om licensjakt och känna till de villkor som gäller
  • ha jakträtt där jakten bedrivs
  • inneha statligt jaktkort, ID-handling och vapenlicens för vapnet du använder
  • ha en ansvarig jaktledare utsedd vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är du själv jaktledare
    hålla dig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där du jagar
  • anmäla fälld eller påskjuten björn till länsstyrelsen så snart som möjligt, senast inom en timme efter att björnen fällts eller påskjutits
  • uppvisa fälld björn för Länsstyrelsens besiktningspersonal så snart som möjligt, men senast inom ett dygn, samt tillsammans med jaktledaren ansvara för skottplatsundersökning och eftersök om du påskjutit en björn som gått vidare.

Telefonnummer att komma ihåg

För meddelande om återstående tilldelning samt anmälan om fälld eller påskjuten björn, ring: 010-225 11 99.

För att få SMS om återstående tilldelning sms:ar du texten Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)Björnjakt till 073-123 95 38, eller till 0046731239538 om du har utländskt abonnemang.

Ska du sälja din björn till en vilthanteringsanläggning?

Du som fällt en björn och tänker sälja den till en av Livsmedelsverket godkända vilthanteringsanläggningar behöver meddela Länsstyrelsen det i samband med att du ringer in och anmäler björnen fälld.

Kontakt