Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt efter björn

Länsstyrelsen har beslutat om tillstånd gällande skyddsjakt efter en björn i Annefors. Jakten utförs av jägare utsedda av Länsstyrelsen och får pågå fram till och med den 15 augusti 2022.

En björn har under en längre tid rivit soptunnor och rört sig nära bebyggelse och hästhagar i byn Annefors och omkringliggande byar i Bollnäs kommun. Länsstyrelsen gör bedömningen att det handlar om en specifik individ som rör sig inom ett begränsat område och kontinuerligt närmar sig bebyggelse trots god tillgång på föda i skogarna.

Boende har, tillsammans med Länsstyrelsen, genomfört skadeförebyggande åtgärder utan framgång. Björnen rör sig dessutom mellan olika byar, vilket försvårar möjligheten att få till en effektiv skrämsel. Länsstyrelsen har därmed gjort bedömningen att det saknas andra lämpliga lösningar och beslutade måndag 25 juli därför om skyddsjakt.

Kontakt