Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ändrar beslut om skyddsjakt efter björn

Länsstyrelsen Gävleborg har fattat beslut om skyddsjakt efter en björn i Ovanåkers kommun.

Länsstyrelsen Gävleborg avslog tidigare i sommar en ansökan om skyddsjakt efter björn i Ovanåkers kommun. Efter en dom från Förvaltningsrätten ändrar Länsstyrelsen nu sitt beslut.

Den 27 juni avslog Länsstyrelsen en ansökan om skyddsjakt efter björn. Ansökan kom in till myndigheten efter ett bekräftat angrepp på får som var orsakat av björn. Angreppet skedde innanför en gärdsgård försedd med elstängsel. Länsstyrelsen gjorde bedömningen att ett alternativ till skyddsjakt skulle vara att hålla fåren i nattfålla samtidigt som det ordinarie stängslet reparerades och förstärktes. Länsstyrelsen avslog därmed ansökan med hänvisning till att andra lämpliga lösningar fanns tillgängliga.

Den 7 juli upphävde Förvaltningsrätten i Luleå Länsstyrelsens beslut. Förvaltningsrätten anser, med hänvisning till att fäbodbruket utgör en särställning som ska tas hänsyn till, att stängsling i delar av hagen är en lösning som eventuellt kunde ha vidtagits tidigare, men som inte utgör ett alternativ till skyddsjakt om det är fara för omedelbart angrepp. Länsstyrelsen fick därmed tillbaka ärendet för ny handläggning.

Risk för ytterligare angrepp

Länsstyrelsen konstaterar att en björn orsakat allvarlig skada på en av fäbodarna i Ovanåkers kommun. Då det aktuella området hyser flertalet fäbodar så råder det risk för ytterligare skada om björnen fortsatt får vistas där. Länsstyrelsen gör bedömningen att då det saknas andra lämpliga lösningar bör skyddsjakt beviljas.

Jakten utförs av personer utsedda av Länsstyrelsen och får pågå fram till och med den 9 augusti.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss