Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Minken – en jobbig typ

Mink som simmar i vattnet

Ett av de djur som ställer till det mest i naturen är mink, som går hårt åt markhäckade fåglar i skärgården. Minken äter ägg, fågelungar, fåglar, groddjur, kräldjur och fisk. En väldigt effektiv jägare.

I jaktförordningen hanteras minken som en invasiv art. Men den står ännu inte med på EU:s lista som en invasiv främmande art men diskussioner har förts om att föra upp den på listan.

Minken finns över praktiskt taget hela landet, framför allt i skärgården och längs kuster, vid sjöar och vattendrag men inte i fjällkedjan. Den är 45–70 centimeter lång, har mörkbrun till svartbrun päls och vit haka.

Minken lever vid vatten men jagar den efter mat kan den leta sig en bit därifrån som till exempel till en bondgård för att äta hönsägg.

– Minken kan även ge stora skador på fiskodlingar och slå ut hela bestånd. De tar även kräftdjur, säger Simon Viklund, vilthandläggare, Länsstyrelsen Gävleborg.

Minkfarmar

Minken kom till Sverige med pälsdjursfarmarna. Den är ursprungligen en nordamerikansk art. Många av dem smet och i slutet på 1930-talet fanns det vilda populationer av den.

– Om vi kollar på avskjutningsstatistik så var det en topp på slutet av 1980-talet, då sköts det omkring 50 000 minkar jämfört med nu då det skjuts omkring 5 000 minkar per år, säger Simon Viklund.

Stammen bedöms vara betydligt mycket mindre nu än den var på 1980–1990-talet.

Minken inventeras inte av Länsstyrelsen. Den enda statistik som förs över den är avskjutningsstatistiken men den visar inte var i länet man skjutit den. Svenska Jägareförbundet har aktuell statistik för detta.

Svenska Jägareförbundet webbsida Viltdata Länk till annan webbplats.

Skyddsjakt

För att jaga mink måste du ha jakträtt och använda rätt jaktmedel.

– Minken tas framför allt med slagfälla. För att jaga den med fälla krävs inte jägarexamen, däremot måste den som jagar ha jaktkort och jakträtt på den mark där jakten bedrivs, säger Simon Viklund.

Länsstyrelsen har möjlighet att ge olika dispenser för personer som vill jaga mink. Till exempel om man till vill jaga den med lös hund under förbudstiden, vår/sommar.

– Det kan vara ett väldigt effektivt jaktsätt att jaga den med hund. Vi kan även ge dispens för att använda lövblås. Det är annars förbjudet att nyttja motorredskap vid jakt, men vid just minkjakt är lövblås väldigt effektivt för att skrämma ut den från till exempel håligheter.

Vanligast är att fånga den med slagfälla. När det kommer till jakttid så kan du jaga den året runt i hela landet.

Vanligaste invasiva främmande arterna du kan stöta på i naturen eller i din trädgård (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Rapportera in observationer

Om du ser en mink kan du rapportera in det på Artdatabankens webbplats. Skicka gärna med bilder av fyndet för att underlätta artbestämning.

Rapportera invasiva arter (artfakta.se) Länk till annan webbplats.

Hur identifierar jag mink?

  • Minkens päls är mörkbrun och glänsande
  • Den har en vit hakfläck och vita fläckar kan också förekomma på halsen, kinderna och magen.
  • Hannen är 34 - 45 centimeter lång, honan är ungefär hälften så stor och 31 - 38 centimeter lång.
  • Mink skiljs från uttern genom sin betydligt spetsigare nos och mer jämntjocka svans.

För mer hjälp med identifiering finns fakta och bilder på Artdatabanken:

Mink - Artbestämning från SLU Artdatabanken (artfakta.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss