Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flera träd fällda i naturreservat

Avhuggen trädstam

Ett antal träd har olovligen fällts i naturreservatet Tjuvberget, Bollnäs.

Det var under veckan som Länsstyrelsens naturbevakare fick ett samtal från en privatperson som upptäckt fällda träd i naturreservatet Tjuvberget. Tjuvberget ligger cirka 5 kilometer söder om Bollnäs, vid sjön Övra Herten. Området har varit skyddat som naturreservat sedan 2009.

– Fällningen av träden dokumenterades av en av våra naturbevakare 11 juli. Träd som växer i karga miljöer kan vara väldigt gamla utan att vara så stora i diameter. Vi vet dock inte åldern på dessa träd, säger Anna Jansson, enhetschef, Enheten för naturprövning och biologisk mångfald, Länsstyrelsen Gävleborg.

Vissa av de tallar som växer på tjuvberget är upp till 300 år gamla och i naturreservatet växer flera ovanliga växter. De tallar som blivit fällda är 5-6 stycken till antalet. Av dessa har man sedan byggt vad som ser ut som en början till ett vindskydd precis intill det egentliga vindskyddet som är uppfört på berget.

Uppställda avhuggna träd

Vad som ser ut som en stomme till ett vindskydd har olovligen satts upp av avverkade träd.

Allemansrätten och skyddade områden

Enligt allemansrätten får du inte ta kvistar från levande träd eller fälla dem och enligt föreskrifterna för naturreservatet är detta heller inte tillåtet. Skyddsföreskrifterna för området säger även att man inte får skada döda stående eller omkullfallna träd i reservatet.

– Det är viktigt att värna och respektera allemansrätten. Allemansrätten är unik och vi måste sprida kunskap så alla förstår vilka rättigheter och skyldigheter som finns. Du får göra mer saker enligt allemansrätten än du får göra i skyddade områden, så det är ju viktigt att ta reda på var man är och följa de föreskrifter som gäller, säger Anna Jansson.

Avverkningen kommer att polisanmälas.

Så ska du göra om du upptäcker olovlig trädfällning i ett naturreservat

Kontakta oss på Länsstyrelsen via vår växel 010-225 10 00 eller via e-post gavleborg@lansstyrelsen.se. Länsstyrelsen gör då en utredning och avgör om en polisanmälan ska göras. Tillhör naturreservatet kommunen skickas ärendet över till berörd kommun att utreda.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss