Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Köp aldrig en smuggelhund

Vit valp som ligger ner

Vill du köpa hund? Då gäller det att vara uppmärksam eftersom det finns en risk att den hund du köper är en smuggelhund. Den nationella samverkansgruppen för hundvälfärd – ett samarbete mellan Jordbruksverket, länsstyrelserna, Nationellt centrum för djurvälfärd, Svenska Kennelklubben, Sveriges lantbruksuniversitet och Sveriges Veterinärförbund – ger tips om vad du ska tänka på när du ska köpa en hund.

En smuggelhund är en hund som illegalt förts in i Sverige från ett annat land. Bakom denna handel står inte sällan kriminella personer som gör stora vinster på att systematiskt föda upp och transportera hundar. Detta sker ofta under mycket dåliga förhållanden – exempelvis trånga utrymmen, utan tillgång till vatten och undermålig ventilation – som orsakar lidande för hundarna, ibland till en sådan gräns att djuren behöver avlivas.

Det förekommer också att hundar ”tvättas”, det vill säga att de förses med falsk dokumentation för att sedan säljas på annons i Sverige.

Därför ska du inte köpa en smuggelhund

  • Som köpare har du ansvar att säkerställa att hunden du köper inte är en smuggelhund. Att köpa en valp från en hundfabrik är inte att hjälpa hunden. Genom att köpa en insmugglad hund bidrar du till att det djurplågeri som uppfödningen och handeln innebär, kan fortsätta.

  • Hunden kan bära på sjukdomar. I värsta fall rabies som är en obotlig och dödlig sjukdom för såväl hund som människa. Om hunden har rabies kan den utsätta dina nära och kära och deras djur för en risk samt bidra till spridning av sjukdomen.

  • Du begår ett brott om du köper en insmugglad hund, oavsett om den kommer från en hundfabrik, gatan eller liknande. Påföljden kan bli böter eller fängelse.

Kontrollera om det är en smuggelhund

  • Ställ frågor om hunden redan vid den första kontakten med säljaren. Det är lättare att backa efter mejl- eller telefonkontakt än när du väl träffat hunden.

  • Be säljaren att fotografera eller ta en kopia av veterinärbesiktningsintyget (som inte får vara äldre än sju dagar) och hundens pass (om den är införd från ett annat land) och skicka över till dig så du kan kontrollera hundens ursprung, födelsedatum och vaccinationer i förväg.
  • Kontrollera om stämplarna i dokumenten är svenska eller utländska. Om hunden inte är svensk fråga hur den har kommit in i Sverige, en valp under 15 veckor kan omöjligt ha förts in i landet lagligt. En utlandsfödd hund ska vara minst 15 veckor för att få föras in i Sverige. Rabiesvaccination får ges från 12 veckors ålder och väntetiden efter vaccination är 21 dagar innan man får resa med valpen.
  • Be om att få en kopia på köpeavtalet. Kontrollera att kontaktuppgifterna i avtalet är till samma person som du har haft kontakt med samt att adress och övriga uppgifter stämmer. Backa om personen du är i kontakt med säger att den hjälper uppfödaren att sälja valpen. Du ska aldrig köpa en valp från någon annan än den som fött upp den.
  • Du ska alltid be om att få träffa valpen och tiken (valpens mamma) i hemmiljö, där du senare också ska hämta den. Gäller köpet en lite äldre valp, unghund eller vuxen hund ska du alltid köpa hunden direkt av den som äger hunden och som av olika anledningar valt att omplacera den.

  • Betala aldrig för hunden till någon annan än personen du haft kontakt med. Undvik betalning i kontanter då det underlättar för oseriös verksamhet. Be om att få se säljarens legitimation och glöm inte att du ska få ett signerat köpeavtal där säljarens kontaktuppgifter framgår.

Det är ditt ansvar att se till att den hund du köper har fått en bra start i livet. Lycka till med ditt hundköp!

Samverkansgruppen för hundvälfärd

Samverkansgruppen för hundvälfärd arbetar med frågorna hundsmuggling och avelsfrågor. Samverkansgruppen består av representanter från Jordbruksverket, Länsstyrelserna, Nationellt centrum för djurvälfärd, Svenska Kennelklubben, Sveriges lantbruksuniversitet och Sveriges Veterinärförbund.

Vid misstanke om hundsmuggling och frågor om hundköp – hit vänder du dig

Jordbruksverket

För anmälan vid misstanke om djursmuggling, frågor gällande hundregistret och andra relaterade frågor. Telefon: 036-15 50 00 eller e-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se.

Tullverket

Vid misstanke om djursmuggling, innan djuren kommer in i Sverige, kontakta Tullverket på 90 114 och meddela plats och ankomsttid.

Länsstyrelsen

Om du misstänker försäljning av valpar som hålls i en dålig miljö eller behandlas illa – gör en anmälan till länsstyrelsen i länet där du ska köpa valpen.

Svenska Kennelklubben

Mejla till kopahund@skk.se för råd om hundköp.

Kontakt