Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Orört gräs för den biologiska mångfaldens skull

Sedan två år tillbaka klipps inte gräset i slottsparken sommartid vid residenset i Gävle. Anledningen är att Länsstyrelsen tillsammans med Statens fastighetsverk vill skapa blomrika ytor i parken inom det så kallade pollineringsuppdraget. Genom att lämna gräset orört under en tid värnar vi om den biologiska mångfalden och gynna vilda bin och fjärilar.

Länsstyrelsen vill tillsammans med Statens Fastighetsförvaltning skapa så goda förutsättningar för vilda pollinatörer som möjligt och använda parken som ett exempel på hur man kan sköta om sin mark för att på bästa sätt gynna vilda pollinatörer bland annat bin och fjärilar.

Gräset i parken slås med lie

Tanken är att gräset i parken ska slås med lie eller annat skärande redskap, en eller max två gånger under sommarsäsongen. Detta så att blommande växter så som blåklocka, klöver, prästkrage, måra och grässtjärnblomma ska hinna blomma över och fröa av sig.

– Att vi inte klipper gräsytorna beror på att vi vill få upp en blommande ängsflora som kan utgöra nektar och pollenresurser för exempelvis bin och fjärilar. Tanken är även att grusgångarna som en gång i tiden fanns i slottsparken ska återställas. På sikt ska även asfalten framför slottet tas bort och ersättas med olika sorters grus då många vilda bin nyttjar grusiga och sandiga marker för att bygga bon, säger Gustav Wikström, koordinator för åtgärdsprogram för hotade arter och samordnare för pollineringsuppdraget på Länsstyrelsen Gävleborg.

Vilda pollinatörer gynnas av grusgångar

Men det är inte bara att slå gräset och låta det ligga kvar på marken. Gräset som slås tas omhand för att näringstillförseln i marken ska minska så att det på sikt bildas en fattigare och magrare mark. Då trivs ängsblommor bättre och de storvuxna gräsen som konkurrerar ut blommorna, försvinner.

Röda snöröjningspinnar markerar vart de nya grusgångarna ska löpa i slottsparken. Gräset är klippt som ett kryssmönster genom parken och Statens fastighetsverk har tillsammans med länsstyrelsen tittat på både gamla bilder och ritningar för att försöka lista ut vart grusgångarna en gång i tiden gick.

– Arbetet med att återställa slottsparken har precis påbörjats men det börjar ju se ganska fint ut redan nu, fortsätter Gustav Wikström. Dels återställer vi nu slottsparken till hur det såg ut förut, dels kommer vi gynna vilda pollinatörer. En del växter i parken som inte är tidsenliga kommer tas bort för att förhoppningsvis ge plats åt andra.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss