Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Håll koll på invasiva främmande arter i våra vatten

grön växt i handen på en person

Smal vattenpest. Foto: Susanne Eriksson

Sommaren är inte bara högsäsong för bad och båtliv i sjöar och hav. Det är också nu många kommer i kontakt med de invasiva främmande arter som snabbt breder ut sig i våra vatten. Nu uppmanar Havs- och vattenmyndigheten allmänheten att hjälpa till i kampen mot de invasiva främmande arterna i våra vatten.

Så kan du hindra spridningen?

För dig som båtägare och fritidsfiskare är det framför allt viktigt att alltid rengöra både båt och fångstredskap ordentligt om du ska flytta dig mellan olika vatten. Och att aldrig flytta fiskar eller kräftor från en sjö till en annan. Annars finns risk att små växtdelar eller sjukdomar följer med. Det kan räcka med en enda individ för att till exempel slå ut ett bestånd av flodkräfta eller för att en badplats ska växa igen.

– Under året har Länsstyrelsen jobbat med decimeringsfiske av svartmunnad smörbult längs vårt kustvatten. Det är svårt att hitta och bekämpa invasiva arter i akvatiska system så vi tar tacksamt emot tips för att hitta områdena där de finns, säger Sofie von Knorring, Miljöanalyshandläggare, Länsstyrelsen Gävleborg.

Om du stöter på djur eller växter som du misstänker är invasiva

Först och främst kan du gå in på Havs- och vattenmyndigheten och kolla om arten verkligen är invasiv. Där finns också råd om hur du ska göra med varje art och var du ska rapportera ditt fynd. Vissa, som till exempel den kinesiska ullhandskrabban, bör man helt enkelt krossa på ett så snabbt och skonsamt sätt som möjligt. Andra, som den svartmunnade smörbulten, går utmärkt att äta.

Invasiva främmande arter på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Några invasiva främmande arter och tips på vad du kan göra åt dem

Kinesisk ullhandskrabba

Om du hittar en krabba i en svensk sjö så kan du vara 99 procent säker på att det är en kinesisk ullhandskrabba. Den kan också leva i salt och bräckt vatten. Den har en kvadratisk ryggsköld som kan bli upp till 7 centimeter. Vuxna krabbors klor har ullig borst och vita fingerspetsar.

Tips: Avliva den snabbt, till exempel genom att krossa den med en sten.

Signalkräfta

Sprider kräftpest som är dödlig för inhemska kräftor. Finns från Skåne i söder till Hudiksvall i norr. Lever i sjöar, dammar och vattendrag.

Tips: Gör rent båtar och fiskeredskap noggrant om de ska användas i olika vatten för att undvika spridning av kräftpesten.

Svartmunnad smörbult

Lever i kustnära, bräckt vatten och i sötvatten. Finns på västkusten och längs syd- och östkusten upp till Gävle. Kan bli upp till 25 centimeter lång men är oftast mindre. Varierar i färg från ljus till mörk. Har en svart fläck på bakre delen av den främre ryggfenan, som oftast är klar och tydlig, men kan även vara otydlig eller liten.

Tips: Kolla båten noggrant så att du inte råkar få med någon fripassagerare. Svartmunnad smörbult är en bra matfisk.

Vandrarmussla

Trivs i sjöar, dammar och floder. Finns i Mälaren, Hjälmaren och vissa sjöar i Uppland. Är 2,5 till 4 centimeter lång, triangelformad och har ett zebrarandigt mönster.

Tips: Torka alltid av båtar, fiskeredskap och annan utrustning som ska flyttas mellan vatten för att undvika spridning.

Solabborre

Solabborren är en färgglad fisk som blir runt 10 centimeter lång. Det är en sötvattenlevande art men den klarar sig också i låga salthalter. Främsta kännetecknet är den svarta punkten med röd ytterkant vid kanten av gälen. Den är förbjuden att ha, även i sitt akvarium.

Tips: Om du fångar en solabborre, släpp inte tillbaka den i vattnet! Töm inte ut akvarie- eller dammvatten i naturen.

Sjögull

Trivs i näringsrika vattendrag, dammar och sjöar. Finns lokalt i södra delen av landet. Har rundade, hjärtformade åtta cm långa blad med vågig kant. Bladens undersida är ofta rödprickig. Får gula blommor som är fransiga på kanterna. Tips: Plantera inte sjögull och var försiktig vid hanteringen av växtdelar. Kör inte båt genom bestånd av sjögull.

Vattenpest

Förekommer i sjöar, dammar, lugna vattendrag och våtmarker. Finns över hela landet. Bildar långa slingor och har fint tandade blad, som sitter i kransar runt stjälken.

Tips: Plantera inte vattenpest. Töm inte ut akvarie- eller dammvatten i naturen. Var försiktig vid hanteringen av växtdelar.

Smal vattenpest

Vanlig i dammar och akvarier. Det är förbjudet att ha den, även i akvarier. Stjälken kan bli upp till 2 meter lång. Bladen är 6–13 millimeter långa och sitter i kransar runt stjälken. Blommar med små vita, 8 millimeter breda blommor.

Tips: Var försiktig vid hanteringen av arten. Töm inte ut akvarie- eller dammvatten i naturen.

Rapportera invasiva främmande arter i vatten på Rappens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för miljöanalys