Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Från ord till handling

En vedhög med ett mönster som bildar ett hjärta

Handlingsplanen för Gävleborgs skogsprogram är nu klart och innehåller en hel del åtgärder för hållbarhet, skogstillväxt och mångbruk.

2018 presenterades Sveriges nationella skogsprogram. Redan samma höst påbörjades ett arbete med att regionalisera det nationella skogsprogrammet. ”Gävleborgs skogsprogram 2021–2030” beslutades politiskt och lanserades under försommaren 2021. Sedan startade arbetet med att gå från ord till handling som nu till vissa delar är slutfört.

­– Syftet med planen är skapa jobb och en hållbar tillväxt samtidigt som hållbarhetsmål ska nås, säger Berit Löfgren, Enhetschef för landsbygd och tillväxt, Länsstyrelsen Gävleborg.

Det som varit viktigt med arbetet är att bryta strukturer för att förändra och anpassa sig inför framtidens utmaningar.

Handlingsplanen

Planen innehåller bland annat en rad åtgärder för att bibehålla en hållbarhet i skogen i form av naturvård, naturvärden och klimatpåverkan. För att främja det arbetet kommer en rad aktiviteter anordnas. En av åtgärderna kommer naturbruksprogrammet på Slottegymnasiet, Ljusdal att stå för, där de kommer att arbeta med alternativa skötselmetoder på Ljusdals kommuns skogsmark.

För att främja en ökad skogstillväxt kommer det i länet jobbas med att rätt trädslag planeras på rätt mark. Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg kommer tillsammans att arbeta för att öka kunskapen om skog och vilt i balans tillsammans med många fler åtgärder.

Den del som står för den största andelen av de tre delarna som finns i handlingsplanen är ökat mångbruk i skogen. I den beskrivs de åtgärder som ska tas för besöks- och upplevelsenäringen, livsmedelsproduktion, rekreation och hälsa samt kultur och kulturmiljö.

– Vi hoppas att alla ska se denna kraftsamling för ett nytt och innovativt sätt att betrakta skogsnäringen, säger Berit Löfgren.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss