Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Brand i byggnadsminne i Delsbo – Sågen i Ede totalförstörd

Gammalt rött hus som brinner

Ede sågen i Strömne i Delsbo totalförstördes i branden. Foto: Gunvor Gustafson

En brand upptäcktes under tisdagen i byggnadsminnet Ede såg i Strömne i Delsbo. Räddningstjänsten var på plats under tisdagskvällen men byggnaden gick inte att rädda och totalförstördes i branden.

Det var under tisdagseftermiddagen som branden upptäcktes i Ede sågverk i Delsbo och länsstyrelsen kontaktades på onsdagsmorgonen av en av ägarna till byggnadsminnet. Orsaken till branden är ännu inte fastställd, men ingen person ska ha kommit till skada.

Ede såg blev byggnadsminne 1992 eftersom den på ett ovanligt tydligt sätt speglar en betydelsefull del av den norrländska virkesindustrin. Sågen har under ett antal år varit i behov av upprustningsåtgärder och Länsstyrelsen Gävleborg har tillsammans med ägarna arbetat målmedvetet med att rusta anläggningen. Den första etappen i upprustningen slutfördes 2020 då taket lades om och byggnadens fönster och fasad renoverades. Planen var att fortsätta renovera sågverket efter sommaren.

– Det som har hänt är oerhört ledsamt. Först och främst har ett oersättligt kulturarv förstörts och en ovärderlig del av Delsbos och länets kulturhistoria har försvunnit, säger Hans-Erik Hansson, avdelningschef för enheten för kulturmiljö vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Rött gammalt hus vid vatten.

Ede sågverk i Delsbo skulle fortsätta renoveras efter sommaren. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen kommer att besöka platsen under torsdag eftermiddag för att bilda sig en uppfattning om omfattningen av skadorna. Vad som kommer hända med byggnadsminnesförklaringen är fortfarande för tidigt att säga.

– Vi får se vad som händer nu. Men är byggnaden totalförstörd kan byggnadsminnesförklaringen komma att hävas, säger Hans-Erik.

Vad är ett byggnadsminne?

En byggnad eller anläggning kan om den anses vara ”synnerligen kulturhistoriskt värdefull” förklaras som byggnadsminne av Länsstyrelsen. I Gävleborgs län finns 113 byggnadsminnen och de speglar olika aspekter av länets historia.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss