Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya älgförvaltningsplaner

Älg som äter på en gren

Foto: Mostphotos

Älgförvaltningsgrupperna för Ljusnan-Voxnan och Ljusdal-Ramsjö önskar en större avskjutning av älg än vad den nationella beräkningsplanen visar. Länsstyrelsen sänker därför tilldelningen.

I Ljusnan-Voxnan vill förvaltningsgruppen skjuta 1,4 älg per 1 000 hektar, då området bedöms ha 5,0 älgar per 1 000 hektar. Den nationella beräkningsmodellen för älg visar dock att älgförvaltningsområdet har en älgstam på 3,6 älgar per 1 000 hektar efter jakt.

Ljusdal-Ramsjö har skickat in en ansökan om 1,0 älg per 1 000 hektar. Där bedömer gruppen att det finns 6,0 älgar per hektar. Medan resultatet för den nationella beräkningsmodellen för älg visar att älgförvaltningsområdet har en älgstam på 4,1 älgar per 1 000 hektar efter avslutad jakt.

Eftersom älgförvaltningsgruppernas uppfattning om älgstammen storlek skiljer sig markant från den nationella beräkningsmodellens resultat så anser Länsstyrelsen att planerna inte kan godkännas rakt av.

– Älgstammen är så pass låg i båda älgförvaltningsområdena så finns det en risk att älgstammen har svårt att återhämta sig på grund av den höga andel rovdjur i området, säger vilthandläggare Elina Eriksson.

Länsstyrelsen behöver se till den fakta som finns för de båda områdena och även ta hänsyn till älgens framtida utveckling.

– Vi på Länsstyrelsen gör därför bedömningen att det krävs vissa försiktighetsåtgärder. Så vi har beslutat att sänka den totala avskjutningen för båda älgförvaltningsområdena, säger Elina Eriksson.

Länsstyrelsen har beslutat att i Ljusnan-Voxnans älgförvaltningsområde får det fällas 1,0 älg per 1 000 hektar. För Ljusdal-Ramsjö får det fällas 0,7 älg per 1 000 hektar.

Kontakt