Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inventeringsresultat av rovdjur

Varg liggandes i snö

Alfanhanen i reviret Prästskogen.

Årets inventering av varg, lodjur, järv och kungsörn visar att vi ligger över förvaltningsnivåerna för flera av arterna.

Länsstyrelsen har i uppdrag att inventera lodjur, varg, järv, björn och kungsörn. Inventeringen av järv är ännu inte klar så de siffrorna är preliminära. Varg och lodjur har dock kunnat fastställas.

I Gävleborg har 23 familjegrupper av lodjur hittats. Flera av dessa delas med andra län och efter delningen så har vi 19,83 länsegna familjegrupper. Det motsvarar ungefär 120 individer. I Länet har även tio familjegrupper av varg hittats. Efter delning av vargreviren, som gränsar till andra län, blev Gävleborgs resultat 6,08 familjegrupper. Det motsvarar cirka 60 vargar. Det innebär en ökning på lodjurssidan och en minskning av vargstammen mot föregående år.

I rapporten går att läsa om hur inventeringen gått till. Hur förhållandena varit under inventeringssäsongen, bland annat vad gäller snöförhållanden och beräkning hur stor yta av länet vi täckt med inventeringen (täckningsgrad).

– Vi har populationsmål som vi ska nå och de ligger vi över för både varg och lodjur. De nya inventeringsresultaten blir nu viktiga parametrar vid beslut om kommande förvaltningsåtgärder, så som exempelvis licensjakt, säger Simon Viklund, Enheten för vilt, Länsstyrelsen Gävleborg.

Beroende av spårsnö

Det som varit svårast med inventeringen är beroendet av vädret under inventeringsperioden. Rovdjur spåras på snö och det är svårt att hinna med att följa upp alla inrapporteringar av observationer när det finns fin spårsnö.

– Vi är väldigt nöjd med täckningsgraden och vi var tidigt klar med de flesta vargreviren. Gävleborgarna är överlägset bäst på att rapportera observationer av rovdjur eller dess spår. Det ger oss möjligheten att ta fram så sanningsenliga resultat som möjligt. Något vi är väldigt glada över, säger Simon Viklund.

Kungsörnen

Kungsörnsgruppen som är en grupp ornitologer har gjort inventeringen av just kungsörn. Antalet revir för arten uppskattades till 24,5 besatta revir. I länet konstaterades elva lyckade häckningar, vilket är en ökning mot året innan.

På Skandobs webbplats kan du registrera dina observationer av björn, järv, lodjur, kungsörn och varg Länk till annan webbplats.

Skandobs finns även som mobilapplikation, ladda ned den från Google Play eller App Store.

Björninventering 2022

I höst är det Gävleborgs tur att inventera björnstammen. Inventeringen kommer att vara en spillningsinsamling och en sådan genomförs vart femte år. Alla som vill är välkomna att vara med och samla björnspillning.

Inventering av björn Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för vilt

Länsstyrelsen Gävleborg