Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vanliga trädgårdsväxter hotar den biologiska mångfalden

Grön växt med gula blommor

Kanadensiskt gullris kan bli upp till två meter hög och har en stor spridningsförmåga.

De senaste årens ökade intresse för trädgård och odling ser ut att fortsätta. Men vilka växter ska man undvika att ha i sin trädgård? Flera av våra vanliga prydnadsväxter klassas som invasiva främmande arter, som lätt sprider sig i naturen och tränger undan andra växter. Naturvårdsverket uppmanar allmänheten att hjälpa till i kampen mot de invasiva arterna.

Vad kan du göra för att hindra spridningen?

Det bästa är naturligtvis att bara köpa och plantera växter som inte är invasiva. Men det gäller att se upp. En del är förbjudna att sälja, men andra invasiva växter kan förekomma i handeln ändå. Om du har en uppvuxen trädgård är det viktigt att kolla om det redan finns några invasiva arter där. Är det så, gäller det att minska risken för spridning. På naturvardsverket.se finns information om vilka som är de vanligaste invasiva främmande växtarterna och råd om hur de ska hanteras.

– De arter som har störst utbredning i vårt län är blomsterlupin, vresros och jättebalsamin. Många av de invasiva arterna är tyvärr ofta populära som trädgårdsväxter men de är ett allvarligt hot mot våra inhemska arter, säger Sofie von Knorring, Länsstyrelsen Gävleborg.

För vissa invasiva växter räcker det till exempel med att slå av blommorna innan de sätter frö, till exempel blomsterlupin och kanadensiskt gullris, medan andra, som vresros och jätteloka behöver grävas upp med rötterna. Parkslide ska du helst låta vara då den riskeras att triggas igång när du bekämpar den. Några är inte ens tillåtna att ha i trädgården, utan måste enligt lag tas bort.

Åtgärder och avfallshantering

Eftersom det är olika åtgärder som gäller för olika växter är det bäst att läsa på innan du gör något så det inte blir fel. Gemensamt för alla invasiva växter är att växtavfallet från dem inte får slängas i naturen. Det ska helst packas i dubbla plastpåsar och slängas på anvisad plats vid återvinningscentralen. Är det endast lite växtavfall kan det läggas i en plastpåse som försluts och slängs i hushållssoporna. Risken för spridning är som störst just vid hantering och transport. Är du osäker på var du ska göra dig av med växtavfallet, kan du vända dig till din kommun och fråga.

– Både växter och insekter hotas när invasiva arter tar över. Ta intresse av vad du har i trädgården. Många invasiva arter kännetecknas av att de är konkurrenståliga, snabbväxande eller storvuxna. En variationsrik trädgård utan invasiva arter ger så mycket mer och främjar fler arter, säger Sofie von Knorring, Länsstyrelsen Gävleborg.

Några invasiva främmande växter och tips på vad du kan göra åt dem

Blomsterlupin

Finns över nästan hela landet. Blir upp till 120 centimeter hög, får blå, rosa, vita och lila blommor i klasar.

Tips: Plantera den inte. Om du redan har den – ta bort den innan den sätter frö. Gräv upp den, eller slå om det är mycket, och upprepa det i flera år.

Kanadensiskt gullris

Finns i mellersta och södra Sverige, Jämtland och hela östkusten. Blir upp till 2 meter hög, får många små, gula blommor i toppen.

Tips: Slå av blomställningarna före blomning, eller ta bort hela växten innan den sätter frö. Packa den i säckar vid transport.

Vresros

Finns i södra och mellersta Sverige och längs norrlandskusten, ofta på stränder. Stor, taggig buske med rosa eller vita blommor som bildar nypon.

Tips: Slå av blommorna före frösättningen det vill säga innan det blir nypon. Gräv upp den med rötterna, innan den hinner växa sig stor och klipp bort rotskott.

Jättebalsamin

Förekommer över nästan hela Sverige. Växten kan bli 2,5 meter hög och bildar täta bestånd. Blommorna är rosa. Den är EU-listad så du är skyldig att ta bort den på din egen tomt.

Tips: Jättebalsamin är lätt att bekämpa. Dra upp den och packa i säckar för transport. Gör det innan den gått i frö, för det orsakar stor spridning. Upprepa flera gånger per säsong.

Jätteloka

Finns i nästan hela Sverige. Kan bli upp till 3 meter hög. Den är EU-listad så du är skyldig att ta bort den på din egen tomt.

Tips: Växtsaften kan ge svårartade blåsor så använd skyddsutrustning om du ska bekämpa den. Innan den satt frö – ta bort fröställningarna och kapa eller gräv upp rötterna. Upprepa detta flera gånger per säsong.

Parkslide

Finns i södra och mellersta Sverige och vid kusten upp till Norrbotten. Bambuliknande växt som kan bli upp till 4 meter hög.

Tips: Det saknas fungerande bekämpningsmetoder och risken finns att den kan stimuleras att växa vid bekämpning. Låt den stå om den inte sprider sig.

Mer information om de vanligaste invasiva arterna som finns våra trädgårdar finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för miljöanalys

Länsstyrelsen Gävleborg

Telefon: 010-225 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss