Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rapportera in algblomningar och fynd av döda djur i sommar

Kustvatten.

Vad ska du göra om du ser algblomning, en död säl, döda eller sjuka fåglar eller fiskar vid kusten i sommar? Informationscentralen för Bottniska viken tar emot dina observationer och har sammanställt information som kan vara bra att känna till om du ser något ovanligt i eller i närheten av vatten i sommar.

Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV) tar gärna emot dina observationer och hjälper dig med dina frågor om kustvattenmiljön. Uppge var du har observerat händelsen och bifoga gärna bilder. Om du kan, uppge gärna även koordinater.

Vår telefonsvarare 010-225 41 11

Skicka e-post till informationscentralen

Rapportera in en observation

Vissa observationer ska du rapportera till Naturhistoriska riksmuseet och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Du kan också kontakta Informationscentralen så kan vi skicka vidare informationen till ansvariga aktörer eller svara på frågor gällande exempelvis hantering av de sjuka eller döda djuren.

Algblomning

Ser vattnet grumligt eller missfärgat ut kan det röra sig om en algblomning. Ofta ligger algerna som gulgröna/blågröna stråk eller heltäckande ansamlingar på ytan. Man bör då inte bada eller dricka av vattnet. Speciellt viktigt är det att inte låta barn och hundar vistas nära vattnet. Barn får ofta kallsupar och hundar dricker gärna av vattnet samt slickar sin päls, vilket leder till att de lätt får i sig algerna.

Kontakta Informationscentralen om ni ser en misstänkt algblomning.

Håll barn och husdjur borta från algerna

Informationscentralen råder allmänheten att undvika bad på platser med algblomning. Det är särskilt viktigt att inte låta barn bada då de kan få i sig algerna genom kallsupar och bli allvarligt sjuka. Husdjur bör också hållas borta från algblomningarna, då de kan få i sig större mängder alger genom att dricka vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet.

Två olika exempel på algblomning

Två olika exempel på algblomning

Pollen och makroalger (drivande växtdelar)

Pollen och makroalger kan ofta mistas för algblomning. Under våren och försommaren förekommer det ofta att pollen ligger på ytan och ser då ut som en algblomning. Pollen är dock lite gulare i färgen än algblomningar.

Pollen på vattenytan ser ofta gulaktigt ut

Pollen på vattenytan ser ofta gulaktigt ut

Om stranden eller viken fylls med något tjockt och geggigt rör det sig troligtvis om lösryckta växtdelar. Man kan se skillnaden på dessa och en algblomning genom att dessa växtdelar bildar en massa som skulle gå att samla upp i handen. Växterna sitter vanligtvis på stenar, block samt ibland även på sand eller annan mjuk botten. De kan lossna från sitt underlag om det blåser mycket, om de börjar brytas ner eller genom någon annan naturlig orsak. Dessa är inte farliga och kommer att försvinna så småningom, antingen genom att de bryts ner eller blåser bort.

Makroalger (här fastsittande, men dessa kan lossna och driva runt på ytan)

Makroalger (här fastsittande, men dessa kan lossna och driva runt på ytan)

Döda sälar

Under sommaren kan det hända att du stöter på en död säl. För att hålla koll på antalet döda sälar och sälhälsan samarbetar Naturhistoriska riksmuseet och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Observationer av sjuka sälar eller flera döda sälar på samma ställe är särskilt viktiga att rapportera. Genom att fotografera och rapportera ditt fynd kan du hjälpa till!

Döda sälar rapporteras i första hand på Naturhistoriska riksmuseets webbplats. Utifrån sälens skick och lämplighet för obduktion är det möjligt att SVA eller NRM vill ta in sälen och då kan det hända att du som rapporterat blir kontaktad.

Sälfynd på Naturhistoriska riksmuseets webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Informationscentralen så kan vi skicka vidare informationen till ansvariga aktörer eller svara på frågor gällande exempelvis hantering av den döda sälen.

Sjuka eller döda fåglar eller fiskar

Om du hittar ett sjukt, skadat eller dött vilt djur i naturen kan du bidra till viltsjukdomsövervakningen genom att i första hand rapportera ditt fynd till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Rapportera vilda djur på SVA:s webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan också mejla vilt@sva.se. eller kontakta viltveterinär via SVA:s växel på 018-67 40 00. Beroende på djurets skick kan SVA ta emot djuret för obduktion och fastställa dödsorsak.

Främmande arter

När djur och växter flyttas till nya områden där de inte har funnits tidigare kan det bli stora problem. Nya arter som kommer till ett område kan tränga undan de arter som redan fanns där eller så kan de föra med sig sjukdomar och parasiter till det nya området. En främmande art som har förmågan att allvarligt förändra sin omgivning på ett oönskat sätt, till exempel genom att konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor, kallas för invasiv. I Bottniska viken kan man bland annat hitta ullhandskrabba.

Om du misstänker att du hittat en främmande art, rapportera in till Havs- och vattenmyndigheten.

Rappen - rapporteringapp för vattenorganismen på Hav- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Artdatabanken på artfakta.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss