Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Extrem fångst av svartmunnad smörbult i länet

I mitten av maj fick Länsstyrelsen Gävleborg upp en alarmerande stor fångst av den invasiva fisksorten svartmunnad smörbult vid Österviksudden. Den stora mängden innebär en stor risk för spridning samt påverkan på det lokala ekosystemet.

Länsstyrelsen lyckades troligen av en ren slump pricka in en lekperiod för den svartmunnade smörbulten vid Österviksudden, en liten udde som ligger mellan Furuvik och Skutskär. Fångsten uppgick vid tillfället till 946 fiskar, med en sammanlagd vikt av närmare 40 kilo.

– Jämfört med 2021 och 2020 är detta en extrem mängd och mycket alarmerande då volymen är långt ifrån tidigare fångster i Gävleborg och Uppsala län. Den stora mängden innebär en stor risk för spridning samt stor påverkan på det lokala ekosystemet och undanträngande av inhemska arter, säger Linda Calamnius, projektledare på Länsstyrelsen Gävleborg.

I samarbete med Länsstyrelsen Uppsala

Projektet med fisket efter svartmunnad smörbult har pågått sedan 2020. Det var då den först upptäcktes i Gävleborgs län av Länsstyrelsens personal. Sedan dess har myndigheten inlett ett samarbete gällande provfiske med länsstyrelsen Uppsala och myndigheterna har lärt sig en hel del om arten och vilka fiskeredskap som ger bäst fångst.

Projektet har även designat en helt egen typ av nät som de kallar för ”bultnät”. Nätet har gett bra fångster och kommer att användas under hela säsongen för sedan att utvärderas under hösten.

– Vi har bedrivit ett omfattande provfiske efter arten. Vid de platser där vi hittat dem i stora antal har vi även bedrivit ett decimeringsfiske. Det innebär att man reducerar antalet av dem, då de inte hör hemma i våra vatten och påverkar ekosystemet, fortsätter säger Linda Calamnius.

Sammanställning av data

Arbetet med provfisket visar vid en jämförelse med Sundsveden, öster om Östhammar, samt Engesberg att fångsten vid Österviksudden är extrem. Vid Sundsveden gjordes inga fynd vid provfisket och endast ett fåtal påträffades vid Engesberg.

– Det vi kan göra för att minska mängden svartmunnad smörbult är att fiska där de finns i stora antal för att försöka begränsa dem. Vi behöver även hitta fler innovativa lösningar för att reducera och begränsa deras spridning. För det behövs mer forskning, säger Linda Calamnius.

En invasiv art som inte hör hemma i våra vatten

Den svartmunnade smörbulten kommer ursprungligen från Svarta havet och Kaspiska havet.
Fisken hör inte hemma i våra vatten och påverkar vårt ekosystem negativt. Fiskar du och får en svartmunnad smörbult, avliva den snabbt och gör dig av med den på lämpligt vis. Kasta inte tillbaka den i vattnet.

Är du en stor fiskentusiast och uppskattar att tillaga fisk så vill Länsstyrelsen tipsa om att smörbulten smakar som en blandning av abborre och gös och är en god fisk att äta rökt!

Fångst av smörbult de senaste åren:

År

Antal

Vikt

Tillfällen

2020

57 fiskar

1,8 kilo

15 tillfällen under året

2021

102 fiskar

3,3 kilo

28 tillfällen under året

2022

946 fiskar

40 kilo

1 (ett) tillfälle

Kontakt