Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt efter varg i Ljusdal

En varg

Länsstyrelsen har idag beslutat om tillstånd till skyddsjakt efter en varg i området kring Korskrogen i Ljusdals kommun. Jakten utförs av jägare utsedda av Länsstyrelsen och får pågå fram till och med den 1 juli 2022.

Beslutet gäller en tik som ursprungligen kommer från reviret Tönsen. Hon har tidigare gått tillsammans med den individ som fälldes på skyddsjakt den 4 februari 2022. De tillsammans uppvisade då ett oönskat beteende genom att röra sig nära bebyggelse och människor under en längre tid.

Tidigare, den 3 maj, fattades det ett beslut om skyddsjakt efter tiken som baserades på bland annat att hon fortsatt dyka upp i samhällena efter avslutad jakt. Hon har bland annat setts inne i bebyggelse i Korskrogen och Färila under dagtid samt även i närheten av en förskola.

Den 14 maj fälldes en varg i området där tiken rört sig frekvent, vilken man då trodde var tiken men den vargen visade sig vara en vandringsvarg. Tiken har fortsatt dyka upp i samhällen kontinuerligt, vilket har bekräftats med hjälp av DNA-resultat.

– Om denna varg får fortsätta vistas i bebyggt område finns det en stor risk att den kan orsaka allvarlig skada mot människor och tama djur, säger Sandra Wahlund, handläggare, Länsstyrelsen Gävleborg.

Lösningar uttömda

Det är svårt att skrämma en varg som redan har det rörelsemönstret denna tik har. Boenden i området har försökt skrämma vargen kontinuerligt utan resultat. Inte heller skyddsjakten har skrämt vargen utan den fortsätter återkomma till området.

Länsstyrelsen har därför gjort bedömningen att det saknas andra lämpliga lösningar och ansökningen om skyddsjakt beviljas.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss