Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viltförvaltningsdelegationens möte - juni 2022

Varningsskylt på elstängsel

Första veckan i juni sammanträdde länets Viltförvaltningsdelegation med externa ledamöter som under landshövdingens ledning ska fatta beslut om övergripande riktlinjer för bland annat skyddsjakt och även för licensjakt på rovdjur.

Under förmiddagen informerade Länsstyrelsen om bland annat älgjakten 2021/2022, skarvläget i länet, de preliminära inventeringsresultaten av stora rovdjur samt att det under hösten kommer att genomföras en björnspillningsinventering i Gävleborgs län. Länsstyrelsen har en förhoppning om ett lika bra engagemang som 2017 från länsinvånarna när det gäller inventering av björn.

Eftermiddagen inleddes med information om lammproduktionen i länet, detta från representanter för ägare och brukare av jordbruksmark. Därefter visades olika former av rovdjursavvisande stängsel upp i fält och förutsättningarna kring arbetet med dessa. Stängslen är ofta svåra att jobba med och att en översyn av bidragen kopplat till uppsättningen samt underhållet av stängslen behöver ses över.

Protokollet kommer att finnas tillgängligt via länsstyrelsens webbplats så snart det justerats och signerats av berörda parter.

Viltförvaltningsdelegation

Ledamöterna i delegationen representerar av regeringen utpekade intressen som jakt- och viltvård, friluftsliv, naturvård, jord- och skogsnäringen, yrkesfiskare och näringsliv. Dessutom ingår politiker som regionen utser och en representant med kunskaper om illegal jakt och trafiksäkerhet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss