Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen beslutar om licensjakt efter björn 2022

Björn som står vid vatten

Jakten inleds den 21 augusti och pågår som längst till och med den 15 oktober. I länet får högst 120 björnar fällas.

Den aktuella förvaltningsnivån för Gävleborgs län är 300 björnar och beslutades av Viltförvaltningsdelegationen 2021. Björnstammen behöver regleras med hänsyn till risken för skador och negativa socioekonomiska effekter för boende och verksamma i länet. Länsstyrelsens målsättning med förvaltningen är att bibehålla en acceptans för rovdjuren och förvaltningen av dessa.

I beräkningen av årets tilldelning har länsstyrelsen utgått från det senaste inventeringsresultatet från 2017 och uppskattat stammens utveckling med hjälp av björnobsen. Björnobsen är ett indexverktyg och bygger på synobservationer av björn under älgjaktens första sju dagar. Nytt för i år är en beskattningsmodell framtagen av Norsk institutt for naturforskning, NINA.

– Vi har sedan den senaste spillningsinventeringen förvaltat stammen i syfte att minska antalet björnar i länet. Trots att vi ökat antal tilldelade björnar vid tidigare licensjakter har vi nu starka indikationer på att björnstammen ändå ökat kraftigt sedan 2017. Vi ser därför ett behov av att ytterligare öka tilldelningen vid årets licensjakt för att nå de regionalt beslutade målen och därför blir tilldelningen 100 björnar i det västra området och 20 björnar i östra delen av länet, säger Simon Viklund, Enheten för vilt, Länsstyrelsen Gävleborg.

Användning av åtel

Licensjakt efter björn får bedrivas med hjälp av anmäld åtel. Anmäl sker via blankett eller webbformulär. Anmälan ska vara inne hos länsstyrelsen innan den 30 juni. Det är viktigt att anmälan är komplett ifylld samt att angivna koordinater är korrekta.

Licensjakt efter björn

Kom ihåg

Telefonnummer för kontroll av återstående tilldelning samt för anmälan om fälld eller påskjuten björn är 010-225 11 99.

Alla som deltar i jakten ska vara medvetna om samtliga villkor som gäller, se därför till att läsa igenom beslutet noga innan du ger dig ut i skogen.

Björnspillningsinventering

I samband med att licensjakten startar den 21 augusti inleds även björnspillningsinventeringen. Alla kan bidra med att samla spillning och var med och påverka hur björnstammen kan förvaltas i framtiden.

Inventering av björn

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss