Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

MYoroface vinnare av årets mångfaldspris Gävleborg

Landshövding Per Bill delar ut mångfaldspriset till vinnare YlvaLi Gerling från MyOroFace.

Årets vinnare av Mångfaldspriset, MYoroface, fick den 1 juni, ta emot utmärkelsen av Mångfaldsprisets jury och landshövding Per Bill på DoSpace i Gävle. Priset delas ut till förebilder inom näringslivet vars medvetna mångfaldsfokus är en inspiration för andra företag och organisationer att utveckla sitt interna mångfaldsarbete.

MYoroface från Hudiksvall är ett medtechföretag som tillverkar en slags gomplatta som hjälper individer med ät- och sväljsvårigheter, snarkningar och refluxproblematik. De mottar årets mångfaldspris med motiveringen:

”Mångfaldsarbetet på MYoroface omfattar hela verksamheten, från valberedning och styrelse till de enskilda medarbetarna - vilket ger en grund till ett uthålligt och långsiktigt utvecklingsarbete.

Grundarteamet som består av tre kvinnor, varav en disputerad forskare, driver ett tillväxtföretag inom tech, med tydliga strategier för att bygga ett starkt kompetent team där kompletterande kompetenser berikar. Redan när bolaget startade ansåg grundarna att en professionell styrelse var viktigt. Sedan dess har styrelsen utökats och nu vidareutvecklas valberedningsfunktionen för att tillföra nya perspektiv.

Verksamheten fokuserar på att bygga ett starkt team, vad gäller sammansättning av kön, förmågor och internationell bakgrund, för att fortsätta utvecklas och växa. Nyfikenhet och vilja att lära premieras och öppenhet för engelska som språk hos medarbetare har öppnat möjligheten för en bredare rekryteringsbas. Grundinställningen är att olikheter är en tillgång i bolaget – vilket är tydligt från ledningen till den dagliga verksamheten”.

Mångfaldspriset Gävleborg instiftades 2018 och har, förutom att ge erkännande, som syfte att inspirera andra företag och organisationer till att utveckla sitt mångfaldsarbete. Utmärkelsen ska ge inspiration till ett ökat mångfaldsperspektiv i styrning och ledning och därigenom bidra till utvecklingen av vår region. På en delad andraplats kom i år Sörens El från Delsbo samt Wiiks Rör från Storvik.

Ska inspirera andra till ett mer medvetet fokus på mångfald

Genom att uppmärksamma företag och organisationer som på en strategisk nivå har med ett mångfaldsperspektiv som en självklar konkurrensfördel är förhoppningen att kunna inspirera fler inom näringslivet i Gävleborg att göra detsamma.

– En bra sammansättning av personer med varierande erfarenheter kan öka både effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. Det är när man börjar fokusera på vad olikheter i en verksamhet faktiskt resulterar i som man på riktigt värnar allas lika värde, säger landshövding Per Bill.

Vid eventet genomfördes förutom prisceremonin även en paneldebatt på temat mångfald och inkludering samt ett inspirationsseminarium med fjolårsvinnaren, Billerud Korsnäs.

Instiftare av priset är Styrelseakademien Gävleborg, Nordea, Mellansvenska Handelskammaren och ALMI Gävle/Dala. Tidigare mottagare av priset är Lokal Heros, Orbaden Spa och Resort samt BillerudKorsnäs.


YlvaLi Gerling från Hudikföretaget MYoroface fick den 1 juni motta mångfaldspriset på DoSpace i Gävle.

YlvaLi Gerling från MYoroface mottar årets mångfaldspris.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss