Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till nytt Natura 2000-område

Länsstyrelsen Gävleborg föreslår ett nytt Natura 2000-område enligt EUs fågeldirektiv (SPA) i Norra Hälsinglands skärgård i Nordanstig och Hudiksvalls kommuner och inbjuder berörda sakägare att yttra sig om föreslaget Natura 2000-område. Yttranden ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 6 juli 2022.

Förslaget med dnr 4489-2021 finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00. Det finns även på Länsstyrelsens hemsida https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/natur-och-landsbygd/skyddad-natur/nya-natura-2000-omraden-for-faglar.html

Kontakt