Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utbildningsdag för att stärka försörjningsberedskapen

Per Bill talar framför publik

Under tisdagen den 24 maj höll Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Livsmedelsverket en utbildningsdag i civilt försvar och försörjningsberedskap. Bland de inbjudna fanns både kommuner, frivilligorganisationer och personer från näringslivet.

Frågan om försörjningsberedskap och civilt försvar är mer aktuell än någonsin. Inte bara till följd av Rysslands invasion av Ukraina och de stora satsningar som nu görs i totalförsvaret, utan även efter de stora samhällsstörningar som Gävleborg upplevt de senaste åren med både skogsbränder, pandemi och översvämningar.

Försörjningsberedskap är förmågan att i kris- och krigssituationer förse befolkningen med varor och tjänster som behövs för överlevnad. Det är också förmågan att förse samhällsviktiga verksamheter med det som krävs för att samhället ska fortsätta fungera.

Erfarenheter från pandemin har visat att näringslivet, både stora och mindre verksamheter, har kunnat förstärka krisberedskapen genom nya och innovativa lösningar. Livsmedelsverket och Länsstyrelsen Gävleborg vill fortsätta att hitta lösningar tillsammans med både offentliga och privata aktörer och bjöd därför under tisdagen den 24 maj in till utbildningsdag för länets aktörer.

En av anledningarna till att Gävleborg klarat av de senaste årens kriser är att länets aktörer hjälpts åt på bred front.

– Som exempel har vi alla frivilligorganisationer och även spontanfrivilliga som hjälpte till under skogsbränderna 2018, bland andra lantbrukarna som erbjöd sina gödselspridare för att hindra brandens spridning. Något som inte bara vi i Sverige har tagit lärdom av utan även de brandstyrkor som kom från resten av EU, bland annat Frankrike, säger landshövding Per Bill i sitt inledande tal till deltagarna.

På agendan för dagen stod gruppdiskussioner om tillexempel vattenförsörjningen och grupparbeten där deltagarna fick fundera över den egna verksamhetens beredskap. Vilka personalresurser som behövs och hur alla aktörer skulle kunna samverka med varandra för att hjälpa till vid en samhällsstörning, bland annat med hjälp av alla de frivilliga som finns och verkar i länet.

– De här forumen är viktiga, säger Landshövding Per Bill. Det är när vi möts över aktörsgränserna och utanför verksamheterna som vi kan skapa starka band till varandra och det är något vi kommer ha stor nytta av i uppbyggnaden av samhällets motståndskraft vid kriser, avslutar landshövding Per Bill.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss