Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dispens att störa skarv i Rudsjön

Ett gäng fåglar i ett avskalat träd

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen har den 23 maj beviljat dispens för bostadsrättsföreningen, som ligger i anslutning till kolonin, att störa skarv i Rudsjön, Gävle.

Bostadsrättsföreningen anger att skarvkolonin är störande för de boende runt Rudsjön. De uppskattar att kolonins närvaro innebär en värdeminskning på 20-30 procent för de byggnader och fastigheter som finns runt Rudsjön. Föreningen upplever även att kolonin skapar en sanitär olägenhet för boende i området.

Länsstyrelsen konstaterar att en etablering av skarvar i Rudsjön kan innebära att boende väljer att flytta därifrån och att det i förlängningen påverkar bostadspriserna. Myndigheten anser att det är en potentiell ekonomisk skada, vars karaktär överstiger vad som kan anses normalt eller rimligt att tolerera.

Populärt naturstråk

Rudsjön är även ett populärt natur- och motionsområde i Gävle vilken även kan medföra en negativ upplevelse för de människor som besöker platser för sådana ändamål.

– Störning av skarvkolonin får ske med till exempel drönare, fysisk närvaro på ön eller ljud, ljus eller rörelseskrämmor, säger länsstyrelsens handläggare Elina Eriksson. Med anledning av att Rudsjön har ett omfattande fågelliv är dispensen villkorad med bland annat att andra arter ska visas hänsyn och därmed störas så lite som möjligt.

Störning av skarv får pågå fram till den sista juni år 2022.

Kontakt