Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Nötberget södra

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 12 maj 2022 beslutat om bildande av Nötbergets södra naturreservat i Ljusdals kommun. Naturreservatet omfattar cirka 30 hektar och är beläget cirka 2 kilometer nordväst om Kårböle.

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 1406-2019). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss