Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Björkvallsbrännan

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 12 maj 2022 beslutat om bildande av Björkvallsbrännans naturreservat i Ljusdals kommun. Naturreservatet omfattar ca 133 hektar och är beläget ca 4 km ostnordost om Kårböle.

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 494-2019). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html.

Kontakt