Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Totalförsvaret stärks – Gävleborgs län blir en del av Mellersta civilområdet

Ett bildkollage som visar en kvinna med en vattendunk, militärer och poliser i fält, en krislåda samt personer som köar för att komma in i en affär.

Foto: Försvarsmakten och MSB.

Landets länsstyrelser delas in i sex civilområden från och med den 1 oktober 2022. Förändringen är en del av en större myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap som regeringen presenterade den 18 maj.

Förändringen syftar till att stärka hela totalförsvaret. Den innebär att Gävleborgs län blir en del av det Mellersta civilområdet. I Mellersta civilområdet kommer även Dalarnas, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län att ingå. För varje område utses en ansvarig länsstyrelse där landshövdingen även kommer att benämnas civilområdeschef.

– De sex nya civilområdena blir ett kraftfullt verktyg för att länka ihop den regionala och nationella nivån i både totalförsvarsplaneringen och i händelse av höjd beredskap. Det är samtidigt bra att respektive länsstyrelse även fortsättningsvis kommer utgöra basen för att samordna arbetet inom länen vid kris och krig, säger Maria Larsson, landshövding i Örebro län och civilområdeschef för Mellersta civilområdet.

Införandet av de sex civilområdena innebär att regeringen skapar en högre regional nivå. I varje civilområde ska mellan två och sju länsstyrelser ingå. Det är länsstyrelserna i Norrbotten, Skåne, Stockholm, Västra Götaland, Örebro och Östergötland som blir civilområdesansvariga. Dessa länsstyrelser får uppgifter för att skapa en enhetlig inriktning inom det civila försvaret i respektive civilområde. I samarbete med Försvarsmakten ska de också arbeta för en enhetlig inriktning av totalförsvaret inom civilområdet.

– Arbetet med civilförsvar kommer fortsatt att vara högt prioriterat av Länsstyrelsen. De nya civilområdena kommer stärka vårt samarbete med totalförsvaret, säger Per Bill, landshövding Länsstyrelsen Gävleborg.

Indelningen i sex civilområden (träder i kraft den 1 oktober 2022)

Norra civilområdet

Omfattning: Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.

Beteckning: Civo N.

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Civilområdeschef: Lotta Finstorp.

Mellersta civilområdet

Omfattning: Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län.

Beteckning: Civo M.

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Örebro län.

Civilområdeschef: Maria Larsson.

Östra civilområdet

Omfattning: Gotlands och Stockholms län.

Beteckning: Civo Ö.

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Stockholms län.

Civilområdeschef: Sven-Erik Österberg.

Sydöstra civilområdet

Omfattning: Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

Beteckning: Civo SÖ.

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Civilområdeschef: Carl Fredrik Graf.

Västra civilområdet

Omfattning: Halland och Västra Götalands län.

Beteckning: Civo V.

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Civilområdeschef: Lisbeth Schultze (vikarierande landshövding).

Södra civilområdet

Omfattning: Blekinge, Kronobergs och Skåne län.

Beteckning: Civo S.

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Skåne län.

Civilområdeschef: Anneli Hulthén.

Kontakt