Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fyra nya naturreservat i brandområdena vid Kårböle

Utsikt över skog och bränd skog.

Ett område från naturreservatet Nötberget södra.

Länsstyrelsen beslutade igår, torsdagen 12 maj, att bilda fyra nya naturreservat i närheten av Kårböle i Ljusdals kommun. Det är Björkvallsbrännan på 133 hektar, Körbruksberget på 117 hektar, Nötbergets norra på 56 hektar samt Nötbergets södra på 30 hektar. Naturreservaten ligger inom de skogsområden som brann under den varma och torra sommaren 2018.

Syftet med att göra naturreservat av områdena är att bevara brandpräglad skog i olika åldrar. Naturreservaten fungerar också som historiska minnesmärken över de stora bränderna 2018 där besökare kommer kunna se hur skogen utvecklas efter branden.

– Genom bildandet av de fyra naturreservaten bevaras skog som berördes av de omfattande bränderna som rasade i Hälsingland i juli 2018. Naturreservaten ger möjlighet för besökare att uppleva effekterna av brandens våldsamma krafter, men även hur livet återvänder och hur nya skogstyper utvecklas efter bränderna, säger Cecilia Lindén, biolog på Länsstyrelsen Gävleborg.

Ormbunkar som växter bland brända träd.

Nötberget norra består av 56 hektar skog.

Höga naturvärden

Delar av skogen som nu skyddas genom naturreservaten hade redan innan bränderna höga naturvärden, i form av bland annat gamla träd och död ved, men även delar med yngre skog ingår i naturreservaten. Områdena som berördes av skogsbränderna har nu utvecklat höga naturvärden kopplat till skogsbrand och är en viktig livsmiljö för brandberoende arter av till exempel insekter och svampar.

– Genom att bevara skog som nyligen brunnit skapas goda förutsättningar för att i naturreservaten långsiktigt bibehålla och utveckla livsmiljöerna för brandgynnade arter, som exempelvis toppmurkla, kolflamskivling och liten brandlöpare, avslutar Cecilia Lindén.

Var försiktig i brandområdena

Arbetet med naturreservaten inleddes direkt efter att bränderna var släckta. Då inventerade Länsstyrelsen områden först från helikopter och senare också på plats. Bildandet av naturreservaten blir möjligt tack vare att både privata markägare och skogsbolag har tecknat intrångsavtal med Länsstyrelsen Gävleborg.

De närmaste åren efter bränderna kan många brandskadade träd komma att falla, vilket innebär att det kan vara riskfyllt att besöka områdena. Besökare i områdena uppmanas att iakttaga stor försiktighet.

Bränd tallskog.

Ett område i Björkvallsbrännans naturreservat.

Bränd skog i Körbruksbergets naturreservat.

Körbruksbergets naturreservat omfattar 117 hektar skog.

Kontakt