• Eldningsförbud i Gävleborgs län

    På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om eldningsförbud utomhus i hela Gävleborgs län. Eldningsförbudet gäller från och med fredagen den 9 juni klockan 11.00 tills vidare.   Due to the high fire risk in forest and land, the County Administrative Board of Gävleborg, in consultation with the county rescue services, has decided on a fire ban outdoors in the whole of Gävleborg County. The fire ban is valid from Friday, June 9 at 11 am until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om ändring av föreskrifter i Naturreservatet Gammelstilla – Bredmossens domänreservat

Länsstyrelsen har den 2 maj 2022 beslutat om ändring av föreskrifterna gällande allmänheten i Naturreservatet Gammelstilla – Bredmossens domänreservat i Hofors och Sandvikens kommuner. Ändringen innebär att det blir tillåtet att elda med medhavd eller ditlagd ved på en plats iordningställd av länsstyrelsen, samt att det blir tillåtet att tälta en natt inom ett område som anges i beslutet.

Beslutet med karta finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 1436-2022). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html.

Kontakt