Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om ändring av föreskrifter i Naturreservatet Gammelstilla – Bredmossens domänreservat

Länsstyrelsen har den 2 maj 2022 beslutat om ändring av föreskrifterna gällande allmänheten i Naturreservatet Gammelstilla – Bredmossens domänreservat i Hofors och Sandvikens kommuner. Ändringen innebär att det blir tillåtet att elda med medhavd eller ditlagd ved på en plats iordningställd av länsstyrelsen, samt att det blir tillåtet att tälta en natt inom ett område som anges i beslutet.

Beslutet med karta finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 1436-2022). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html.

Kontakt