Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt efter björnar i Bollnäs

Ansiktet av en brun björn som tittar till höger

Länsstyrelsen har under gårdagen beslutat om tillstånd till skyddsjakt efter totalt fyra björnar. En i byn Annefors, Bollnäs kommun och tre i Herte, Bollnäs kommun. Jakten utförs av jägare utsedda av Länsstyrelsen och får pågå fram till och med den 25 maj 2022.

En björn har kontinuerligt besökt ett antal fastigheter i byn Annefors, Bollnäs kommun. Björnen har rivit soptunnor och rört sig kring en gård med särskilt värdefulla hästar som är i färd att föla.

För att undvika skada på de värdefulla hästarna har gårdsägaren nu ansökt om skyddsjakt. Björn i nära anslutning till hagar kan orsaka hästarna sådan stress att de skadar sig, samt i värsta fall förlorar sina foster på grund av den stress de utsätts för.

En björnhona har under ett flertal år besökt en fastighet i Herte, där hon ätit spannmål som lagrats. Genom detta har hon orsakat stor ekonomisk skada för lantbrukaren. Honan, som ofta haft ungar med sig, har även orsakat indirekt skada då korna på gården som blivit skrämda vid besöken. Gårdsägaren har blivit tvungen att avliva en av sina tjurar på grund av den stress den blivit utsatt för.

Boende har, tillsammans med länsstyrelsen, genomfört skadeförebyggande åtgärder utan framgång. Länsstyrelsen har därför gjort bedömningen att det saknas andra lämpliga lösningar och ansökan om skyddsjakt ska därmed beviljas.

Kontakt