Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt efter varg

varg i högt gräs

Länsstyrelsen har idag beslutat om tillstånd till skyddsjakt efter en varg i området kring Korskrogen i Ljusdals kommun. Jakten utförs av jägare utsedda av Länsstyrelsen och får pågå fram till och med den 24 maj 2022.

Beslutet gäller en tik som ursprungligen kommer från reviret Tönsen. Hon har tidigare gått tillsammans med den individ som fälldes på skyddsjakt den 4 februari 2022, då de tillsammans uppvisade ett oönskat beteende i form av att de rört sig nära bebyggelse och människor under en längre tid. Länsstyrelsen gjorde bedömningen då att beteendet härstammade från hanen och beslutade därmed att rikta skyddsjakten mot honom enbart. Tiken har dock efter avslutad jakt fortsatt dyka upp i samhällen enligt samma mönster som tidigare. Hon har observerats inne i Korskrogen och Färila under dagtid och i närheten av en förskola.

Länsstyrelsen menar därför att om vargen får fortsätta att tillvänjas i området finns det stor risk att den kan orsaka allvarlig skada mot människor och tama djur. Skrämsel är en åtgärd som konstateras svår att få till effektivt när det kommer till en varg som har ett liknande rörelsemönster. Boenden har ändå försökt skrämma vargen kontinuerligt utan resultat, det har även pågått skrämsel i form av skyddsjakt men där vargen fortsätter att återvända till området. Länsstyrelsen har därför gjort bedömningen att det saknas andra lämpliga lösningar och ansökan om skyddsjakt ska därmed beviljas.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss