Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldning och tältning nu tillåten på anvisad plats inom Gammelstilla-Bredmossens domänreservat

Skog vid myrmark.

Länsstyrelsen har idag beslutat att ändra föreskrifterna i naturreservatet Gammelstilla-Bredmossens domänreservat i Hofors och Sandvikens kommuner.

Naturreservatet Gammelstilla-Bredmossen, som ligger 22 kilometer sydsydväst om Sandviken, bildades 1996 efter att sedan 1983 varit avsatt av dåvarande Domänverket, med syftet att bevara en värdefull våtmarksmiljö.

För att minska slitaget inom naturreservatet bygger Länsstyrelsen under 2022 en eldplats och bänk i ett anvisat område. När eldplatsen är på plats är det tillåtet att elda med medhavd eller ditlagd ved. Det är fortfarande förbjudet att elda i resten av naturreservatet.

I samband med ändringen blir det även tillåtet att tälta en natt inom ett angivet område. Platsen för eldstaden och området där du får tälta finns utritat på kartan i beslutet som finns under relaterad information.

Kontakt