Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fältgentianan finns i de finaste ängsmarkerna

Lilaaktiga blommor som växer i ett knippe

Foto: Mostphotos

Trots att den är ovanlig och starkt hotad, kan fältgentianan (Gentianella campestris) hittas i hela länet, om man bara vet var man ska leta.

Fältgentianan finns framför allt i gamla, artrika slåtterängar och betesmarker, men kan också hittas i ett fåtal vägkanter och gräsmattor.

Från att ha varit vanlig förekommande har arten minskat kraftigt och fortsätter att minska. Nu finns den endast på ett 70-tal platser i länet. Anledningen till att den försvunnit från så många marker, är att fältgentianan är väldigt känslig för att markerna växer igen.

Fältgentianan har tvingats anpassa sig till människans aktiviteter i markerna, vilket gjort att det finns två varianter som blommar vid olika tidpunkter. De olika blomningstiderna är en anpassning till om marken slåttras eller betas. På en slåtteräng överlever de blommor som satt frö innan slåttern. Eftersom blomman smakar beskt, äter hästar och kor den inte så gärna, vilket gör att den kan överleva i en del betesmarker.

I Gävleborg blommar den tidiga varianten i juni/juli och den sena i augusti.

Hand som lyfter fram en liten växande fältgentiana

I länet finns även fältgentiania medvariationer i färgen knuten till vissa platser i länet. Den vanligaste färgen på blommorna är blåviolett, men det förekommer också en rosa och en vit variant.

Fältgentianan är en tvåårig ört. Det första året bildas en bladrosett, som kan vara svår att hitta. Det andra året blommar den. Blommorna öppnar upp sig när solen är framme och sluter sig när det är mulet.

Så jobbar Länsstyrelsen Gävleborg

De flesta områden där fältgentianian växer sköts av privatpersoner eller föreningar, men även Länsstyrelsen Gävleborg arbetar aktivt för att bevara fältgentianan i länet. Framför allt genom Åtgärdsprogrammet för hotade arter, som riktar sig mot flera hotade arter. Länsstyrelsen sköter själva ett antal mindre områden i länet.

I år kommer ett 60-tal kända områden inventeras, för att få en uppfattning om hur tillståndet är. Resultatet kan användas för att rikta åtgärder till platser där arten verkar minska.

Länsstyrelsen har också provat att sprida frön från fältgentiana till områden där den tidigare funnits, med förhoppningen att den ska komma tillbaka.

Kontakt