Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möjlighet till yttrande om förslag till föreskrifter om fartbegränsning i Gavleåns mynning

Länsstyrelsen ger farvattnets trafikanter och övriga intressenter tillfälle att yttrande enligt 2 kap. 3 § andra stycket sjötrafikförordningen (1986:300) om förslag till beslut om fartbegränsning till 7 knop i Gavleåns mynning i Gävle kommun.

Området begränsas mellan Gavleåns norra och södra strandlinjer väster om en rät linje dragen mellan mynningsuddarna vid Gavleåns östra del och Gammelbron.

Yttrandet skickas till gavleborg@lansstyrelsen.se och ska ha inkommit till Länsstyrelsen Gävleborg senast den 20 maj 2022. Ange diarienummer 3469-2021.

Kontakt