Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bidrag till röjning

Stängselstolpe med skylt som varnar för elektriskt stängsel

Foto: Mostphotos

Visste du att Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel?

Rovdjursavvisande stängsel anses vara det mest effektiva skyddet mot rovdjursangrepp på tamdjur. För att stängslet ska vara effektivt under hela betessäsongen krävs ett visst underhåll. Det krävs att en kontinuerligt håller rent från gräs och sly under tråden för att stängslet ska fungera korrekt. Detta för att inte spänningen i de strömförande trådarna ska störas ut.

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel. Bidraget innefattar 5 kronor per meter stängsel och kan lämnas ut max en gång per år och stängsel. Länsstyrelsen kan lämna bidrag till röjning under stängsel som uppfyller kriterierna för rovdjursavvisande stängsel.

Bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel

Kontakt

Enheten för vilt

Länsstyrelsen Gävleborg

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss