Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pressträff med anledning av förändrade beredskapszoner vid Forsmark

Forsmarks kärnkraftverk från Gräsö

Från och med den 1 juli kommer delar av Gävleborgs län ingå i den nya planeringszonen. Detta eftersom beredskapszonerna runt kärnkraftverket i Forsmark förändras. Området delas in i inre, yttre och en nyetablerad zon som kallas planeringszonen. I planeringszonen ska det finnas en beredskap att kunna hantera en kärnteknisk olycka.

Fredagen den 22 april hålls en pressträff med MSB, Strålsäkerhetsmyndigheten och Länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar och Halland för att berätta om det pågående arbetet med de nya beredskapszonerna. De utökade zonerna är ett resultat av det regeringsuppdrag som Strålsäkerhetsmyndigheten redovisade till regeringen 2017. Bland annat till följd av erfarenheter efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011.

Ett redan säkert system stärks

Säkerheten på de svenska kärnkraftverken är god och utvecklas kontinuerligt. Bland annat igenom att Strålsäkerhetsmyndigheten gör regelbunden tillsyn på kärnkraftverken för att kontrollera att de uppfyller de säkerhetskrav som lagar och föreskrifter ställer. Beredskapen förstärks nu för att ytterligare förbättra möjligheterna att hantera en kärnkraftsolycka om den ändå skulle inträffa.

Vid en kärnteknisk olycka där utsläppet har en sådan omfattning att det kräver särskilda åtgärder är det Länsstyrelsen som tar över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten. Länsstyrelsen ansvarar också för att skydda allmänheten. Bland annat genom information om hälsoskyddsåtgärder till befolkningen som tillexempel att dela ut jodtabletter i områden som drabbats av radioaktivt nedfall eller planera för inomhusvistelse.

— De nya zonerna innebär att beredskapen kring Forsmarks kärnkraftverk förstärks ytterligare och ger oss än bättre möjligheter att hantera en kärnkraftsolycka om den trots allt skulle inträffa, säger Jennie Berg, Försvarsdirektör vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Zonerna blir större

De tidigare beredskapszonerna utökas upp till 25 kilometer från kärnkraftverken samt att en ny större zon på 100 kilometer upprättas. De nya zonerna har utformats med hänsyn till praktiska aspekter, till exempel så att skyddsåtgärder kan genomföras effektivt, att samhället kan återhämta sig efter en olycka och att allmänheten ska kunna informeras och under en händelse få kännedom om vilka egna åtgärder de kan vidta.

I planeringszonen ingår Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun i Gävleborgs län. Där ska det finnas en planering att vid en kärnteknisk olycka kunna utföra strålningsmätningar, planera för utrymning eller inomhusvistelse och vid behov dela ut jodtabletter till drabbade områden. Arbetet med den förändrade kärnenergiberedskapen har pågått sedan 2020 och kommer, efter att zonerna träder i kraft 1 juli i år, fortlöpa i nära samarbete med berörda kommuner och aktörer i länet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss