• Eldningsförbud i Gävleborgs län

    På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om eldningsförbud utomhus i hela Gävleborgs län. Eldningsförbudet gäller från och med fredagen den 9 juni klockan 11.00 tills vidare.   Due to the high fire risk in forest and land, the County Administrative Board of Gävleborg, in consultation with the county rescue services, has decided on a fire ban outdoors in the whole of Gävleborg County. The fire ban is valid from Friday, June 9 at 11 am until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Unikt läge för fågelskådning nära Gävle

Ängsmark efter fräsning av mark.

Fräsningen har gjorts av en entreprenör som använder specialbyggda maskiner med lågt marktryck som kan fräsa utan att det blir körskador på ängen.

Nu myllrar det av liv på den stora strandängen vid Testeboåns mynning efter att området frästs med maskiner. Den blottade och fuktiga jorden är en attraktiv miljö för många fåglar att söka föda på, bland annat den hotade tofsvipan.

Gävle kommun och Länsstyrelsen hoppas få bukt med igenväxningen av al som pågått under de senaste åren. I sommar kommer kor att beta strandängen för att hålla vegetationen, vilket gynnar en lång rad arter, inte minst fåglar.

Tätortsnära naturreservat

Det är enkelt att besöka området från Gävle med cykel eller bil. En stig löper ner till ett fågeltorn med utsikt över den frästa ängen och det går även att få en bra utblick från Snöptippen, öster om strandängen.

Fräsningen har gjorts av en entreprenör som använder specialbyggda maskiner med lågt marktryck som kan fräsa utan att det blir körskador på ängen. Vissa partier kunde inte fräsas på grund av mycket is, men de kommer att fräsas under hösten istället.

Fågeltorn i Testeboåns Delta.

Området går enkelt att besöka från Gävle med cykel eller bil. En stig löper ner till ett fågeltorn med utsikt över den frästa ängen och det går även att få en bra utblick från Snöptippen, öster om strandängen.

Fakta

Testeboåns delta är ett naturreservat som förvaltas av Gävle kommun. Större delen av reservatet är även ett Natura 2000-område, i vilket Länsstyrelsen ansvarar för att de utpekade naturtyperna bevaras.

Information om Testeboåns delta

Kontakt