Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Prognos visar på mild vårflod i länet

Utifrån vårflodsprognoser från SMHI, Fortum och Vattenregleringsföretagen förutspås årets vårflod i Gävleborg bli mild. Det är dock fortfarande viktigt att komma ihåg att en prognos är en uppskattning som kan komma att ändras beroende på väderleken.

Hur kraftig vårfloden blir beror på hur mycket snö det finns som ska smälta, när vårvärmen sätter fart på snösmältningen, om det är plusgrader även nattetid samt om ett eventuellt regnväder påskyndar snösmältningen.

– Om vi tittar på Ljusnan och Voxnan har snömängderna i fjälltrakterna legat runt det normala, och lite under det normala i mellersta delarna av Ljusnan. När det gäller kustlandet har det varit mindre snö än tidigare år. Det ger förutsättningar för en lugn vårflod, säger Mia Karlsson, handläggare i krisberedskap på Länsstyrelsen Gävleborg.

– Även kopplat till Dalälven har det varit mindre snö än normalt, och vattennivån i sjöar och magasin är också normal till lägre än normalt för årstiden. De högsta vattenflödena från fjällfloden väntas tidigast först i början på maj, säger Mia Karlsson.

Prognoser är inte skrivna i sten

I sammanhanget är det viktigt att ha i åtanke att en prognos är just en prognos, och att verkligheten kan komma att te sig annorlunda. Snabbt stigande temperaturer och rikligt med regn kan leda till problem med höga flöden, även om prognosen tyder på en lugn vårflod.

– Bor man i närheten av ett vattendrag är det alltid bra att ha en beredskap, säger Mia Karlsson. Tänk också på att inte gå eller köra bil genom översvämmade områden och respektera avspärrningar och följ myndigheters uppmaningar.

Stort eget ansvar vid översvämningar

Fastighetsägare har ett långtgående ansvar för att skydda sin fastighet mot översvämningar, och pumpa ut eventuellt vatten som kommit in. Hus som ligger lågt och hus med källare är mer utsatta för risker än andra.

Kommunen har i första hand ansvar att skydda samhällsviktiga verksamheter och funktioner, som exempelvis vatten och avlopp, vägar, elcentraler, äldreboenden och skolor.

Vid större samhällsstörningar kan länsstyrelsen hjälpa till genom att samordna arbetet med åtgärder och resurser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har förstärkningsresurser som kan användas om kommunernas eller länets egna resurser inte räcker till.

Tips till dig som privatperson

Vid höga flöden finns risk för källaröversvämningar. För att undvika skador kan du till exempel:

  • Tömma källaren på saker
  • Stänga eventuella ventiler på avloppsledningar
  • Täcka för golvbrunnar med sandsäckar eller plastsäckar fyllda med jord
  • Rensa dagvattenbrunnar och kontrollera stuprör så att de inte är stopp
  • Säkerställ tillgången till pumpar och översvämningsskydd
  • Följ nyhetsrapporteringen samt väderprognoser och varningar från SMHI

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss