Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är Länsstyrelsen Gävleborg omcertifierad inom HBTQI

Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos

Att få vara sig själv borde vara en självklarhet för alla. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. För att öka kunskapen, bidra till en fortsatt god arbetsmiljö och samtidigt säkra ett bättre bemötande är Länsstyrelsen Gävleborg en HBTQ-certifierad arbetsplats sedan 2020. Nu har hela myndigheten omcertifierats inom HBTQI och en gemensam handlingsplan har tagits fram.

För att säkerställa att alla anställda har grundläggande kompetens om HBTQI får alla nyanställda med tillsvidareanställning genomgå en grundläggande webbutbildning från RFSL.

– Vi är stolta över omcertifieringen inom HBTQI. Det gör oss till en ännu bättre arbetsplats med mer välutbildade medarbetare som kan bidra till visionen att skapa ett dynamiskt, växande Gävleborg där alla känner sig välkomna och uppskattade, säger landshövding Per Bill.

Varför HBTQI-certifiering?

Som offentlig verksamhet är det viktigt att alla människor ska känna att de blir mötta och sedda. Där ser Länsstyrelsen Gävleborg en möjlighet till utvecklig och ett kunskapslyft genom att reflektera och agera mer inkluderande.

– Omcertifieringen är ett viktigt ställningstagande. Mänskliga rättigheter omfattar alla och det är viktigt att vi fortsätter arbetet för acceptans och inkludering och att alla ska få ha friheten att forma sitt liv och älska den de vill. Ytterst handlar det om att värna demokratin och alla människors lika värde, säger Per Bill.

Vad är en HBTQI-certifiering?

HBTQI-certifieringen är en process där en verksamhet med stöd av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter påbörjar, eller förstärker, ett strategiskt arbete med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent bemötande.

Om HBTQI

HBTQI är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem en har förmågan att bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur en definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer. I:et i HBTQI står för intersex. Intersex är när ens medfödda kropp bryter mot normer kring kön. Ett antal olika tillstånd och diagnoser samlas under detta begrepp. Intersexvariationer är ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling inte följer det förväntade. Någon som har en intersexvariation kan kalla sig för intersexperson. Den som har en intersexvariation kan vara man, kvinna eller ickebinär. Intersex säger inte någonting om en persons sexuella läggning.

Kontakt