Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets första möte med Viltförvaltningsdelegationen

Foto: Ruvim Miksanskiy, Pexels

Fredagen den 8 april hölls årets första möte med länets viltförvaltningsdelegation. Deltagarna samrådde bland annat kring ersättning för skador orsakade av säl.

Under mötet genomfördes samråd kring fällavgifter och jakttider för älgjakten kommande år, samråd skedde även kring ersättning för skador orsakade av säl. Därutöver informerade länsstyrelsen kring de genomförda licensjakterna efter varg och lodjur samt redogjorde inför kommande licensjakt efter björn 2022.

Delegationen en del av Länsstyrelsen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen och fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning.

I delegationen ingår representanter för olika intressen som regeringen identifierat som särskilt viktiga. Det handlar bland annat om jakt- och viltvård, friluftsliv, naturvård, jord- och skogsnäringen, yrkesfiskare och näringsliv.

Dessutom ingår politiker som regionen utser och en representant med kunskaper om illegal jakt och trafiksäkerhet.

Protokoll publiceras inom kort

Protokollet kommer att finnas tillgängligt via länsstyrelsens webb-diarium så snart de justerats och signerats av berörda parter.


Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss