Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt efter skarv i Söderhamn

Fyra skarvar som sitter högst upp i ett avskalat träd

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt efter 800 skarvar i Söderhamns skärgård från och med 1 april till och med 1 november 2022.

Söderhamn-Norrala viltvårdsområde har skickat in en ansökan om skyddsjakt på skarv längs Söderhamns kommuns kuststräcka. Söderhamns kommun, Norrala Östra viltvårdsområde, Skärså fiskarförening, Ljusne sportfiskeklubb samt Stora Enso Skog har gett sitt medgivande till ansökan och avser att delta i jakten inom respektive ansvarsområde.

I ansökan beskrivs att det stora antalet skarv som häckar i kommunen utgör ett omfattande hot och negativ påverkan mot fiskebeståndet i området. Det utgår från den inventering som gjordes 2021 där man fann cirka 8 700 skarvar i Söderhamns skärgård. Flera havsvikar och större vattendrag längst Söderhamns kust är viktiga lek- och rekryteringsområden för olika fiskarter. I området har det investerats medel både på kommunal, statlig och EU-nivå för att gynna fiskpopulationerna i form av bland annat restaureringsarbeten.

Under 2022 har Länsstyrelsen Gävleborg beviljat störningsåtgärder mot skarv i Skärså (diarienummer 1608-2021), Söderhamnsfjärden samt på och vid obebyggda öar norr om skarvkolonin i Sandarne (diarienummer 1857-2022) för att förhindra allvarlig skada på fisk.

Beslut

Länsstyrelsen anser att en skyddsjakt efter 800 individer i Söderhamns skärgård inte försvårar populationens gynnsamma bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå.

I länsstyrelsens regionala förvaltningsplan för skarv finns ett antal vattendrag och sjöar uppräknade med sårbara fiskpopulationer och som är känsliga områden avseende fisk. Flera av dessa områden ligger inom Söderhamns kust och skärgård. Länsstyrelsen beviljar därför skyddsjakt efter skarv för att förhindra allvarlig skada på de känsliga fiskpopulationerna.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss