Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pengar att söka för regionala elektrifieringspiloter

Bild: Rathaphon Nanthapreecha, Pexels

Energimyndigheten utlyser 1 543 miljoner kronor till utbyggnad av strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas. Syftet är att bidra till ökad elektrifiering av regionala tunga vägtransporter och på så vis bidra till att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål.

Stödet går att söka för utbyggnad av strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas. Med en stödnivå på 100 % är detta en betydelsefull del i arbetet med fossilfria godstransporter.

Stödet ges till aktörer som går samman för att bygga infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas för tunga transporter.

Ladd- och tankstationerna ska färdigställas senast den 30 september 2023 och vara i drift i minst 5 år. Som en del i pilot-begreppet ingår också att laddstationen är tillgänglig för utvärdering och informationsinhämtning under samma tidsperiod, samt att Energimyndigheten har rätt att sprida erfarenheter från piloten i syfte att främja kunskapsöverföring till andra aktörer regionalt och nationellt.

Vem kan söka?

  • företag som bedriver ekonomisk eller icke-ekonomisk verksamhet
  • aktör från offentlig sektor
  • institut med anknytning till relevanta företag

Stödet täcker upp till 100 procent av stödberättigande kostnader. Ditt projekt kan som mest få 220 miljoner kronor i stöd.

Webbinarier om utlysningen

Energimyndigheten arrangerar webbinarier där de informerar om utlysningen, ansökningsprocessen och bedömningen av ansökningar. Under mötet får du även möjlighet att ställa frågor.

Webbinarier för mer information på Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss