Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt efter skarv i Gävlebukten

Tre skarvar i ett kalt träd

Den 21 mars beslutade Länsstyrelsen Gävleborg om skyddsjakt efter skarv i Gävlebukten utifrån den ansökan som skickats in av Älvkarleby sportfiskare.

Syftet med skyddsjakten beskriver Älvkarleby sportfiskare är att förhindra allvarlig skada på fisket i Dalälven och vid kusten samt för att skydda hotade fiskarter i direkt närhet till Dalälvens fredningsområde. Detta genom att minska skarvens jakt av havsöring i området som ansökan avser. Sportfiskeklubben anger att skarven har en negativ påverkan på fisket och därmed fiskenäringens ekonomi. Vidare så anger de att det inte finns några andra lämpliga lösningar som är möjliga att utföra i det aktuella området.

– Länsstyrelsen gör bedömningen att skyddsjakt efter skarv krävs för att förhindra allvarlig skada i områden med känsliga fiskpopulationer i Gävlebukten. Ansökan ska därmed beviljas, säger Elina Eriksson, handläggare på Enheten för vilt.

Skyddsjakten gäller för 200 skarvar i inre fjärden, kustområdet vid Gävlebukten samt vid Orarna och Limön under tidsperioden 21 mars – 25 maj och 15 juli – 31 oktober. Länsstyrelsen har anpassat jaktområdets utformning och jakttid för att minimera risken för att skada häckande fåglar och andra arter.

Beslutet, med diarienummer 625-2022 finns bifogad som PDF samt går att begära ut från Länsstyrelsen via telefon eller e-post.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss