Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt efter varg

Länsstyrelsen ha idag beslutat om att tillåta skyddsjakt efter en varg i ett område kring byarna Söräng, Bodåker, Eriknäsbo i Bollnäs och Ovanåkers kommun. Jakten utförs av jägare utsedda av Länsstyrelsen och får pågå fram till och med den 4 april 2022.

Skyddsjakten avser en varg som återkommande och under lång tid rört sig i området. Boende vittnar om att vargen söker sig till bebyggelse och hagar. Rapporter om observationer har inkommit till länsstyrelsen under cirka tre månader och på senare tid har rapporterna vittnat om att vargen blivit allt mer dagaktiv och uppträtt allt mer oskyggt. Länsstyrelsen har via DNA-analys kunnat bekräfta att individen som rör sig i området ursprungligen kommer från reviret Björnås och bedöms inte vara av genetisk vikt.

Länsstyrelsen bedömer att vargen som rör sig i området uppvisar ett oönskat beteende då den söker sig till områden där människor ofta vistas. Om vargen får fortsätta att tillvänjas i området finns det stor risk att den kan orsaka allvarlig skada mot människor och tama djur. Skrämsel är en åtgärd som konstateras svår att få till effektivt när det kommer till en varg som har ett liknande rörelsemönster. Boenden har ändå försökt skrämma vargen utan resultat. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att det saknas andra lämpliga lösningar och ansökan om skyddsjakt ska därmed beviljas.

Kontakt