Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu aktiverar Länsstyrelsen Gävleborg sin krisledningsstab

Länsstyrelserna

Krisledningsgruppen ersätts av Länsstyrelsen Gävleborgs krisledningsstab. Anledningen är de nya regeringsuppdrag som tilldelats myndigheten.

Redan när kriget i Ukraina bröt ut den 24 februari aktiverade Länsstyrelsen Gävleborg en mindre krisledningsgrupp för att hantera händelsen och analysera hur den pågående konflikten kan påverka länet.

Från och med den 15 mars aktiveras krisledningsstaben för att fortsätta hantera och analysera läget. Anledning att krisledningsstaben aktiveras har att göra med det regeringsuppdrag som tilldelades myndigheten den 11 mars där Länsstyrelserna har fått i uppdrag att redovisa regionala lägesbilder till Regeringskansliet. Länsstyrelsen har också fått i uppdrag att inventera möjliga boendeplatser som Migrationsverket kan använda vid behov.

– Vi behöver skapa en långsiktig lösning för hanteringen av hur länet påverkas av det som händer i Ukraina. Med de nya regeringsuppdragen behöver vi avsätta fler resurser för att kunna lösa ut vår uppgift och för att skapa uthållighet, säger Jennie Berg försvarsdirektör vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Kontakt