Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen summerar årets vargjakt

Varg på snötäckt mark i skogen

Under licensjakten, i januari, efter varg fälldes åtta vargar i Gävleborgs län. Tre av vargarna fälldes i Gullsjöreviret, väster om Ockelbo och fem vargar fälldes i reviret Skrottmyren, nordväst om Ljusdal.

Årets licensjakt på varg har kantats av rättsliga prövningar då flera av Länsstyrelsen Gävleborgs beslut överklagats av olika intressenter. Myndigheten konstaterar att licensjakten inneburit flera oklarheter i den juridiska processen, inte bara för Gävleborg utan för samtliga berörda länsstyrelser. Licensjakten i länet avslutades den 14 januari efter att jakten i Skrottmyren stoppades av Kammarrätten. Länsstyrelsen Gävleborg överklagade domen i syfte att få ett förtydligande om länsstyrelsernas möjlighet att fattat beslut i kommande licensjakter. Myndigheten väntar fortfarande på rättens ställningstagande.

Länsstyrelsens samlade bedömning är dock att årets licensjakt genomförts med ett gott resultat, den har varit strikt kontrollerad och genomförts i god samverkan mellan jaktledare och myndighet. Samtidigt konstaterar Länsstyrelsen att syftet med jakten, att upplösa två revir, inte har uppfyllts då den revirmarkerande hanen finns kvar i Skrottmyrenreviret. Den revirmarkerande hanen i reviret Gullsjön saknas också bland de fällda djuren, men då hanen inte påträffats i reviret sedan 25 november 2021 ska det reviret ändå definieras som upplöst.

Så gick jakten i Gullsjöreviret

Innan den 2 januari när vargjakten inleddes i Gullsjöreviret kunde Länsstyrelsen säkerställa att det fanns minst fyra individer i området. I reviret fälldes sedan tre vargar, däribland den revirmarkerande tiken.

Den 12 januari avlyste Länsstyrelsen Gävleborg jakten i samråd med jaktledningen. Detta eftersom det saknades tecken på att det skulle finnas ytterligare vargar i området. I bedömningen ingick också det faktum att det i närheten fanns ett annat revir, Björnås, där en genetisk värdefull individ uppehöll sig. Länsstyrelsen ville undvika att vargar från kringliggande revir skulle gå in i det området under tiden. Detta kopplas till att jakten ska ske strikt kontrollerad och endast efter individer i det utpekade reviret.

Hannen i Gullsjöreviret kunde inte hittas under tiden som jakten bedrevs.

Tabell över fällda individer under licensjakt efter varg i Gullsjönreviret, Gävleborgs län 2022

Datum

Tid

Kön

Vikt

Ålder

DNA

Ursprung

2022.01.02

14.38

Hona

26,1

Ung

G189-21

Avkomma

2022.01.04

13:25

Hona

32

Vuxen

G257-19

Avkomma

2022.01.05

14:30

Hona

31

Vuxen

G136-17

Revirmarkerande tik

Så gick jakten i Skrottmyren

Jakten i Skrottmyrenreviret inleddes den 10 januari och stoppades den 14 januari av Kammarrätten i Sundsvall. Anledningen till att jakten stoppades var att Länsstyrelsen Gävleborg pekat ut ett alternativt revir då det ursprungliga beslutet gällande reviret Prästskogen upphävts. Kammarrätten menade att det inte ska vara möjligt att fatta ett ändringsbeslut av den här sorten och stoppade därför jakten i Skrottmyren.

Innan beslutet om inhibition kom hade fem vargar fällts i reviret. Det motsvarade antalet individer som Länsstyrelsen kunnat säkerställas fanns i reviret. Bland de fällda djuren fanns den revirmarkerande tiken samt en tidigare okänd avkomma från reviret.

En av de fem fällda vargarna var en individ född i Igelsjönreviret som är beläget i de södra delarna av Gävleborgs län. Vargen från Igelsjön rörde sig oturligt nog in i Skrottmyrreviret under pågående jakt.

När jakten inhiberades saknades den revirmarkerande hanen samt en äldre avkomma bland de fällda individerna.

Tabell över fällda individer under licensjakt efter varg i Skrottmyrenreviret, Gävleborgs län 2022

Datum

Tid

Kön

Vikt

Ålder

DNA

Ursprung

2022.01.10

12.56

Hona

29,6

Vuxen

G14-19

Revirmarkerande tik

2022.01.10

13.59

Hona

22

Ung

G230-21

Avkomma

2022.01.10

18.45

Hane

28

Osäker

G25-22

Avkomma

2022.01.13

11.38

Hane

46,1

Vuxen

G90-21

Igelsjön

2022.01.14

10:54

Hane

27,6

Ung

G145-21

Avkomma

Rättsliga turerna

Mer om de rättsliga turerna gällande årets licensjakt går att läsa i tidigare nyheter på vår webbplats.

Länsstyrelsen överklagar dom om vargjakt

Förvaltningsrätten ger klartecken för licensjakt på varg i Skrottmyren

Länsstyrelsen avlyser vargjakten i Gullsjön

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss