Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Projekt Återstart ska bidra till länets utveckling

Länsstyrelsens uppgift är att verka för länets utveckling och bidra till att de negativa effekterna av coronapandemin blir så små som möjligt och att möjligheter i samhällets nystart fångas upp och vidareutvecklas på bästa sätt. Under hösten 2021 lanserade Länsstyrelsen Gävleborg projekt Återstart Gävleborg vars syfte är ett särskilt fokus på länets regionala utveckling. 

Syftet med projektet är att Länsstyrelsen, tillsammans med länets olika aktörer, ska kraftsamla och bidra till länets positiva utveckling och framtid. Länsstyrelsen ska involvera och engagera i samtliga målgrupper, påverka och bidra till att länet går en ljusare framtid till mötes.

Projektet ska stärka och skapa sektoröverskridande samarbeten, samverka både internt och externt i olika forum och kanaler. Länsstyrelsen ska dela med sig av kunskap och erfarenheter. Vi ska belysa länets styrkor och lyfta sådant som ger länet god publicitet.
I Gävleborg ska man vilja vara, leva, bo och utvecklas.

5 projektmål har tagits fram:

  • att fondpengar och EU-medel når näringsliv, kulturliv och föreningsliv i länet i större utsträckning än tidigare
  • att fler människor väljer att bo och verka här
  • att vi får ett starkare och nöjdare näringsliv
  • att vi ser tydlighet, ökad service och stärkt samverkan mellan länets aktörer
  • en förbättrad attityd till vårt läns varumärke

De aktiviteter som genomförs i projektet ska ha en direkt anknytning till de fem projektmålen. Aktiviteterna ska på ett tydligt sätt bidra till att projektet når sina mål och uppfyller sina syften. Delar av Länsstyrelsens interna verksamhetsarbete med Återstart återspeglas och behandlas i projektet men också enskilt i respektive enhet.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss